Vragen stellen

We spreken zonder het te merken over de hoofden van sommige leerlingen heen. Vragen of ze het begrijpen, heeft weinig zin, want dan krijgen we steevast een 'ja'. Hoe stimuleren we onze leerlingen om toch vragen te stellen?

Zorg voor een veilig klasklimaat waar fouten maken mag en waar vragen stellen bij elke leerling gestimuleerd wordt. Bied kansen om wat je vertelt ook ergens na te lezen, opnieuw te bekijken. 

Wil je hier extra op inzetten bij je leerlingen? Maak bijvoorbeeld stel-een-vraag-kaartjes. De leerlingen die je wil uitdagen om meer vragen te stellen als ze iets niet begrijpen, stellen elke dag drie vragen aan een leraar. Ze schrijven hun vraag en een verkort antwoord op het kaartje en  kleven het op een blad of in een schriftje als het antwoord op hun vraag hen echt verder hielp.

Leraar in de klas

sla link op in klembord

Kopieer

De leraar Nederlands kan er een resultaat schrijfvaardigheid aan koppelen.

Co-teacher of ondersteuner in de klas

sla link op in klembord

Kopieer

De co-teacher of ondersteuner in de klas kan tijd nemen om de vragen van de leerling te beantwoorden

Individuele ondersteuning

sla link op in klembord

Kopieer

De leraar, vervolgschoolcoach/  ondersteuner/ bijsprongleraar kan de vragen met de leerling bespreken.

Zelf nog ideeën?

sla link op in klembord

Kopieer

Op deze padlet mag je rond jouw talige struikelblok verzamelen wat je al doet om leerlingen hierin te onderSteunen, te Stimuleren en/ of te Sturen. Daarnaast mag je ook wat je pikt of nog beter zou doen uit de aangeboden voorstellen verzamelen in de vierde en vijfde kolom. Nog vragen of bedenkingen? Die kun je kwijt in kolom 6.

Over deze databank

Hier vind je begeleidingstips rond de grootste talige struikelblokken die taalzwakke en anderstalige leerlingen tijdens onze lessen ervaren. Het is een inventaris van mogelijkheden en materialen om te remediëren, differentiëren, compenseren en eventueel ook te dispenseren. De toolbox is niet af. Wie zelf ook interessante ondersteuningsmaterialen of tips heeft, mag die doorgeven via de padlets onderaan de struikelblokken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio