Meer weten?

Advies en coaching

sla link op in klembord

Kopieer

Vragen over een leerling of leerlingengroep

sla link op in klembord

Kopieer

Dienst Lerenden - contactadres: info.lerenden@katholiekonderwijs.vlaanderen
Thema’s: zorgbeleid, evaluatie en studiebekrachtiging, welbevinden van leerlingen, onderwijsloopbaanbegeleiding …
Subthema’s: attestering, onderwijsloopbaan, stage, aanpassen lesprogramma …

Klas- of schoolwerking

sla link op in klembord

Kopieer

Dienst Lerenden - team buitengewoon onderwijs - ann.loveniers@katholiekonderwijs.vlaanderen

Lerende netwerken

sla link op in klembord

Kopieer

Op vraag van onze scholen kan Katholiek Onderwijs Vlaanderen een lerend netwerk faciliteren in de gebouwen in Brussel of in de regio’s. Scholen kunnen daarvoor contact opnemen met ann.loveniers@katholiekonderwijs.vlaanderen. In overleg wordt een thema of leervraag bepaald.

Bronnen

sla link op in klembord

Kopieer

Voorwaarden (gemotiveerd) verslag type 7

sla link op in klembord

Kopieer

Het CLB-team brengt de onderwijsbehoeften multidisciplinair in kaart die de doorslag zullen geven om al dan niet tot een verslag te komen.

In een GC-verslag wordt gemotiveerd dat de leersteun door het (gespecialiseerd) leersteuncentrum in combinatie met compenserende, differentiërende  of dispenserende maatregelen, nodig zijn of zullen zijn om de leerling het gemeenschappelijk curriculum te laten volgen.

Over het algemeen geldt dat voor kinderen jonger dan 6 jaar de diagnose van een vermoeden van ontwikkelingsdysfasie voldoende is om in aanmerking te komen voor een IAC-verslag. Voor kinderen vanaf 6 jaar kan een IAC-verslag opgesteld worden als de diagnose STOS/OD gesteld werd.

Let wel: een IAC- verslag dat voor een kleuter werd opgemaakt, is geldig voor het hele niveau basisonderwijs.

Het is echter ook mogelijk dat het CLB-team besluit om een verslag te maken, zonder dat de diagnose van (een vermoeden van) ontwikkelingsdysfasie reeds gesteld is (het diagnostisch onderzoek moet nog gebeuren of de diagnose werd niet weerhouden na onderzoek). Wanneer de onderwijsbehoeften in die mate wijzen op de noodzakelijkheid van leerondersteuning, kun je hier alsnog voor kiezen. Dit wordt steeds voor elke leerling individueel bekeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio