Aan de slag in je klas

Hoe geef je onderwijsarrangementen sociale vaardigheden voor je leerlingen vorm?

Alles start bij een positief zelfbeeld

sla link op in klembord

Kopieer

Wanneer je niet goed in je vel zit, kom je moeilijker tot leren, is je motivatie lager en neem je weinig initiatief. Een krachtige leeromgeving creëren is één ding, een veilig en aangenaam klasklimaat is het tweede component. Kinderen uiten hun gevoelens soms in minder positief of ongewenst gedrag. Dat gedrag is hun communicatie: ik toon hoe ik me voel. Leerkrachten worden verondersteld dit telkens opnieuw correct aan te pakken. Het vraagt van een leraar inzicht in ontwikkeling en gedrag van kinderen en de oorsprong van dit gedrag. Het vraagt de juiste bril van een leraar, ook know how en zelfkennis, om de sociale vaardigheden bij zijn leerlingen in kaart te brengen en deze bewust in de focus te plaatsen.

Klasdynamiek en groepsvorming

sla link op in klembord

Kopieer

Van een groep leerlingen een hechte en goed samenwerkende klas maken, dat is de uitdaging voor elke leerkracht. Experts stellen dat de tijd die je investeert in die groepsprocessen, een heel jaar lang rendeert.

Enkele tips:

 • De leerlingen elke dag aan de deur begroeten.
 • De leerlingen veel bij hun voornaam noemen
 • Medeleven tonen, zowel bij succes als bij verdriet en tegenslag
 • Regelmatig vragen: 'Wat kunnen we voor morgen afspreken om het opnieuw interessant te maken?'
 • Weekopeningen en weeksluitingen invoeren.
 • Ontspannende tussendoortjes opnemen in de lessen: liedje, quizje, mop, raadsel, spelletje.
 • Ondersteunen van het wij gevoel: onze klas, ons werk, onze ideeën.
 • Bij ruzies de verschillende kanten van de zaak belichten.
 • Accentueren van het positieve.
 • Verder uitbouwen van samenwerkend leren.
 • De leerlingen de mogelijkheid bieden even te blijven plakken na schooltijd.
 • Proberen te begrijpen waarom kinderen iets doen.
 • Regelmatig korte 'doe maar wat je leuk vindt' momenten inlassen, bijvoorbeeld als bepaald werk is afgerond.
 • Tevredenheid tonen als iets goed loopt.
 • Inhouden zoveel mogelijk koppelen aan de schoolomgeving en andere situaties die voor kinderen bekend terrein zijn

×
Kijkt als...
Niveau
Regio