Specifiek voor onderwijs beoogt de overheid in de aanpak van jeugdcriminaliteit en aanverwante fenomenen zoals spijbelen de samenwerking tussen scholen en politie aan te moedigen/te verbeteren. Met gebundelde krachten moeten scholen en politie samenwerken aan een veilige schoolomgeving. Een vast aanspreekpunt bij de politie moet de communicatie tussen de partners ondersteunen. Hieronder vind je uitgebreide informatie over de samenwerking met de politie.

Wat?

Inleiding

Doel

Wat willen we bereiken?

Concreet kader voor scholen

Kader

Afspraken

Afspraken in samenwerkingsverband

×
Kijkt als...
Niveau
Regio