Grasduinen in het aanbod van Broederlijk Delen – campagne 2021

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wijst in zijn aanbod graag de weg naar de campagne van Broederlijk Delen. Voor diverse materialen werkt Broederlijk Delen samen met Studio Globo. Aanvullend bij die campagne staat eveneens SpoorZeS klaar met nieuwe materialen voor het onderwijs.

Het campagnethema 2021

sla link op in klembord

Kopieer

Delen doet goed. Ook met het Zuiden.

Wij mensen zijn geboren delers en delen veel meer dan we denken. We delen tranen van geluk, maar ook van tegenslag wanneer het minder goed gaat.

Delen is volgens ons hét antwoord op de problemen die ons momenteel uitdagen. Van klimaatverandering over sociale ongelijkheid tot gebrek aan zingeving. Delen gaat over de kern van Broederlijk Delen: we worden veertig dagen lang uitgenodigd tot herverdelen en te leven met genoeg.

Samen voor verandering

sla link op in klembord

Kopieer

In 2021 vieren we onze zestigste verjaardag. Zestig jaar solidariteit tegen onrecht en armoede. Maar ook zestig jaar opkomen voor verandering. Dat willen we niet loslaten. Want de roep naar verandering klinkt vandaag luider dan ooit.

We begonnen zestig jaar geleden in Congo maar groeiden al snel uit tot een organisatie met partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Partnerschappen waarin we samen op zoek gaan naar de beste recepten voor verandering.

Verandering die meer dan ooit nodig is. We botsen overal op dezelfde grenzen. De grenzen van onze planeet, de grenzen van ons economisch model. Overal ter wereld worden bestaande systemen in vraag gesteld, worden oplossingen gezocht voor problemen die ons allemaal aangaan: klimaatopwarming, sociale ongelijkheid, armoede, …

Ons antwoord op deze problemen is, net als zestig jaar geleden, delen en herverdelen. Want er is genoeg voor iedereen. Maar we moeten ons er van bewust zijn dat niet iedereen een fair aandeel in handen heeft. En dat wie teveel heeft, het misschien met minder zal moeten doen. Zodat iedereen kan leven met genoeg.”

Uit de inleiding van de campagnekrant 2021

40 dagen delen en herverdelen voor verandering

sla link op in klembord

Kopieer

Deze vasten gaan we opnieuw delen en herverdelen voor verandering. Want delen is voor ons al zestig jaar hét antwoord op de uitdagingen waar we momenteel voor staan: klimaatverandering, sociale ongelijkheid en gebrek aan zingeving. Door te delen en te herverdelen werken we aan een ‘goed leven’ voor iedereen, binnen de grenzen van onze planeet. Deze keuze voor het ‘goede leven’, voor een systeemverandering, heeft gevolgen. Niet langer business as usual, maar zoeken naar alternatieven voor het eenzijdige groeimodel. Dat is zeker geen exclusieve opdracht voor onze partners in het Zuiden, maar evenzeer iets waar wij aan moeten werken. Leven vanuit een ethiek van het genoeg gaat niet over verliezen of inbinden. Wel over het scheppen van ruimte voor ‘goed leven’ voor iedereen, ook voor toekomstig

Drie verhalen in de focus

sla link op in klembord

Kopieer

Broederlijk Delen zoomt in zijn campagnekrant 2021 op deze drie verhalen in:

Congo: groenbemesters in plaats van bosbranden

sla link op in klembord

Kopieer

Gronden afbranden om ze vruchtbaar te maken zijn een gevaar voor de mensen én voor de biodiversiteit.

In plaats van gronden af te branden gaan de boeren aan de slag met lokale groenbemesters om hun gronden vruchtbaar te maken én te houden. Voordelen van deze verandering: hogere opbrengsten en inkomsten, bescherming van het milieu en de biodiversiteit, het bos terug in ere herstellen, klimaatverandering tegengaan.

Palestina: je bent jong en je wil wat … in Gaza

sla link op in klembord

Kopieer

De bevolking in Gaza is gemiddeld heel erg jong. Die jonge bevolking heeft heel weinig perspectief, vanwege de blokkade.

Creativiteit en verbeelding, in een veilige omgeving, kunnen dan wonderen doen. Theater Day Productions geeft mensen perspectief: ze vinden manieren om zich uit te drukken, om samen dingen te creëren, krijgen vertrouwen en respect en worden behoed voor radicalisme.

Bolivia: aardappelen registreren als daad van verzet

sla link op in klembord

Kopieer

Grote bedrijven proberen aardappelrassen te certificeren zodat ze eigenaar worden van deze soorten. Als gevolg worden boeren zonder eigen soorten afhankelijk van de bedrijven die én het pootgoed en de bijhorende meststoffen verkopen. Dat bedreigt niet alleen de voedselsoevereiniteit van de inheemse boeren, maar ook de biodiversiteit.

Inheemsen boerengemeenschappen registreren hun lokale aardappelen zodat ze zelf eigenaar blijven. Zo blijven ze onafhankelijk van grote bedrijven. Voordelen van deze verandering: voedselzekerheid voor de inheemse gemeenschappen, biodiversiteit wordt behouden, inheemse gemeenschappen blijven autonoom van de grote agro-bedrijven, klimaatverandering tegengaan

Je vindt meer info in de campagnekrant en op de campagnewebsite en het volledige inhoudelijke verhaal van de campagne in het achtergronddossier. Er is ook een korte versie. Ontdek ook de campagneclips en de documentaire De 25%-revolutie.

Kort overzicht van materialen

sla link op in klembord

Kopieer

Alle materialen kun je downloaden of bestellen via de webshop: https://webshop.broederlijkdelen.be/nl

De campagne in basisonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

 

De campagne in secundair onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

  • Modulaire les rond campagnethema: stel zelf je les(sen) samen over de campagne van Broederlijk Delen aan de hand van een tiental inspirerende, creatieve en participatieve lesmodules.
  • Jongerenspel: Donut Grow: de Ideale Wereld, hoe ziet die eruit? In dit spannend spel bouwen jongeren hun ideale wereld. Ontdek samen met jongeren wat de donuteconomie juist inhoudt en hoe ieder van ons een rol speelt in het bereiken van een duurzame samenleving.
  • De Slimste Klas ter Wereld: kant-en-klare, digitale quiz om samen met leerlingen geld in te zamelen voor Broederlijk Delen.
  • Workshop Jong geLuid Wereldwijde solidariteit van Studio Globo

Inspirerend werken

sla link op in klembord

Kopieer

  • Tekstenboekje Spoor ZES ‘Wereld OVER hoop’: 64 pagina’s met bezinnende teksten, doordenkers, getuigenissen van jongeren uit het Zuiden en jongeren hier, gespreksvragen, inspirerende foto’s en poëzie.

Over deze databank

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio