Affiche vasten 2021 – Probeer het eens uit

Het nieuwe ontdekken, het vertrouwde anders zien, een nieuwe weg durven inslaan: durven we het experiment aan? Probeer het eens uit!

De affiche nodigt je er kleurrijk toe uit om te experimenteren met vasten en te ervaren hoe de vastentijd niet alleen een inspanning maar ook een bron van vreugde kan zijn.

De vastentijd steunt op vier pijlers: inkeer of bezinning, versobering, verzoening en solidariteit of delen. De affiche reikt je ook (die) vier penselen aan.

Praktisch

sla link op in klembord

Kopieer

Elke abonnee van Leeftocht krijgt de affiche in twee formaten (A3 en A2) toegezonden in de eerste week van februari 2021.

Affiches kunnen in beide formaten worden bijbesteld: A2 tegen € 0,50, A3 tegen € 0,30, verzendingskosten € 2,50.

Info: leeftocht@katholiekonderwijs.vlaanderen, tel. 02 507 07 09.

Over deze databank

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio