Advent 2021: wekelijkse bezinning voor personeelsleden

Aansluitend bij het jaarthema ‘De kracht van verbinden’ en het adventsthema ‘Wie zet je in het licht?’ krijgen personeelsleden voor iedere adventsweek een aanbod voor een verdiepingsmoment.

De teksten zijn bedoeld om de personeelsleden persoonlijk te voeden. Ze kunnen ook bij gezamenlijke verdiepingsmomenten van dienst zijn.

Eerste adventsweek

sla link op in klembord

Kopieer

God zoekt een plek waar Hij kan wonen.
God kan pas geboren worden in een wereld waar mensen sleutelen aan gerechtigheid.

Tweede adventsweek

sla link op in klembord

Kopieer

De weg naar vrede leidt langs gerechtigheid.
Trek kronkelpaden recht en verstop je niet achter een heuvel van excuses.

Derde adventsweek

sla link op in klembord

Kopieer

Opkomen voor de ander vanuit onze vreugde.
Een leven van inzet voor een leefbare samenleving zal vreugde geven.

Vierde adventsweek

sla link op in klembord

Kopieer

Gods droom leven.
Ook kleine mensen kunnen krachtige daden verrichten.

Over deze databank

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio