Advent 2021: impulsen voor het secundair onderwijs

Deze advent willen we extra alert zijn op wat in alle stilte en bescheidenheid gebeurt maar toch zo’n deugd kan doen. Extra alert ook voor wie in de schaduw staat maar evengoed onmisbaar is. Vier weken lang richten we onze schijnwerpers op al dat goeds van al die goede mensen.

Wie zet je in het licht?

sla link op in klembord

Kopieer

Grijze muizen - die toch het beste van zichzelf geven?
Stille ondersteuners - bij wie iedereen zich op zijn gemak voelt?
Trekkers - die ook wel eens op de kar willen zitten?
Zij die steeds weer klaarstaan - en dat verbeterwerk, de administratie, de extra kopieën, … later wel in orde maken?
Vermoeide mensen - die toch loyaal blijven en volharden?
Zij die uit zichzelf in het licht gaan staan - en zich daardoor misschien kwetsbaar opstellen?
Luisteraars - die toch ook hun eigen issues hebben?
Praktische mensen - die meteen handvaten geven: ‘kijk, zo kun je het doen!’?
Lastige leerlingen – die ons een spiegel voorhouden?

Heb je ook iemand in het vizier? Deel het via Google Forms, dan krijgt het een plaatsje op deze pagina.

"Directeur ad interim Dirk A. van het Sint-Jozefinstituut Betekom, omdat hij de zeer moeilijke taak van directeur op zich heeft genomen en hij dat met volle overgave doet. Directeur zijn is niet altijd een dankbare functie, je verdient het om even in het licht geplaatst te worden, Dirk! Bedankt om onze school draaiende te houden."
"Directeur Leen V.L. van het Sint-Jozefinstituut Betekom, omdat zij nu al enige tijd met ziekteverlof is, maar niet vergeten is. Dankzij haar ben ik in het onderwijs gebleven, haar school voelde vanaf dag één als een veilig thuishaven. Bedankt, Leen!
"
"Mijn lieve collega Els E. Met haar hart van goud staat ze altijd klaar om te helpen waar nodig. Nooit is iets te veel. Voor haar zorg kinderen gaat ze door het vuur. In kleine stapjes en met eindeloos geduld brengt ze kinderen tot leren, maar ook tot meer zelfvertrouwen. Ze geeft zich ook volle bak in de werkgroep rond welbevinden. En toch is Els iemand die heel hard aan zichzelf twijfelt. Ze zal zichzelf altijd benadelen tov een ander. Ze zet zichzelf in de schaduw maar eerlijk waar, ze verdient een gouden podiumplaats in de spotlights. Het zou zo fijn zijn als jullie haar eens in de kijker konden zetten. Ze is de liefste, maar de anderen zijn uiteraard ook toppertjes, zorgjuf van heel basisschool lutlommel. Lieve groetjes Evy W. "
"Ze doen dit geweldig! * De directies omdat het in deze coronatijden (en in andere tijden) niet makkelijk is om steeds te schakelen, problemen te blijven aanpakken, om te gaan met de uitdagingen die zich stellen en voor iedereen goed te doen. Bedankt voor jullie dagelijkse inzet."
"Leen en Stéphanie die vol goede moed en enthousiasme Katrien vervangen hebben met alle uitdagingen die hun dit stelt."
"Katty en Agnès die achter de schermen dagelijks hard werken om onze school zo netjes mogelijk te houden, ondanks het feit dat leerlingen en leerkrachten hun job niet steeds faciliteren."
"De collega's die 's morgens de koffie zetten en met of zonder ochtendhumeur een praatje met elkaar slaan om vol goede de moed de nieuwe dag weer aan te gaan."
"Ginette Feys omdat zij de oprichtster is van de XIU (graag)-actie in Vlaanderen die ervoor streeft dat zoveel mogelijk leerlingen een fluohesje dragen en gezien worden in donkere dagen.Vele honderden scholen sloten zich reeds aan en er komen elke jaar nieuwe scholen bij. Als gepensioneerde leerkracht steekt zij heel wat vrije tijd in die actie, elk jaar opnieuw samen met onze weerman Frank Deboosere."
"Mijn schoondochter uit Zuid-Amerika blijft er zich over verbazen én er zich tegen verzetten dat wij in het Westen onze oude mensen 'wegstoppen' in woonzorgcentra en zo onzichtbaar maken en uitsluiten uit het dagelijkse leven. Ik ga nu af en toe met mijn moeder flaneren door de winkelstraat en een koffietje drinken in een 'gewone' brasserie, niet de cafetaria van het wzc. Een schaamlapje, ik weet het, maar mijn moeder geniet er wel van."
“Ik zet in het licht: mijn collega die me spontaan aanbood om in zijn lessen te komen kijken. Ik zou daar zelf te veel van stressen." 
“De collega's van mijn vakwerkgroep die zich onthielden van commentaar en zo lieten aanvoelen dat roddelen geen plaats heeft op onze vergaderingen.”  
“De poetsvrouw die haar broodje in haar eentje opeet als ze onze afwas gedaan heeft. Ik steek haar één van de komende dagen een dessertje toe voor ik naar mijn klas vertrek.”  

‘Santé’ op iedereen voor wie het leven geen feest is

sla link op in klembord

Kopieer

Met zijn nieuwste single werpt Stromae licht op de gewone werkende, vaak overwerkte mensen, slapelozen, jonge ouders en al wie lijdt aan een gebroken hart. Hij heft het glas op iedereen voor wie het leven geen feest is.

Pilotes d'avion ou infirmières
Chauffeurs de camion, hôtesses de l'air
Boulangers ou marins-pêcheurs
Un verre aux champions des pires horaires
Aux jeunes parents bercés par les pleurs
Aux insomniaques de profession
Et tous ceux qui souffrent de peines de cœur
Qui n'ont pas le cœur aux célébrations

Het licht van de wereld is in ons te zien

sla link op in klembord

Kopieer

Moedig zijn, ondanks twijfels en tekortkomingen. Wij zijn immers kinderen van het licht: ons leven wordt belicht door Jezus, het licht van de wereld (Johannes 8:12) is in ons te zien. Zo verliezen we onze hoop niet, al is het nog zo donker rondom ons of in de wereld. We werpen met ons leven licht op het pad van de ander én op dat van onszelf. Goedheid verlicht immers zowel de gever als de ontvanger.

‘14 Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. 15 Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. 16 Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren.’ (Mt 5:14).

God is het licht van de hemelen en de aarde. Zijn licht lijkt bijvoorbeeld op een nis met een lamp erin. De lamp staat in een glas. Het glas is zo schitterend als een stralende ster. Zij brandt [op olie] van een gezegende boom, een olijfboom - geen oostelijke en geen westelijke - waarvan de olie bijna [uit zichzelf] licht geeft, ook al heeft geen vuur haar aangeraakt; licht boven licht. God leidt tot Zijn licht wie Hij wil. God geeft vergelijkingen voor de mensen en God is alwetend. (Uit de Koran, soera 24, vers 35, Vertaling door Fred Leemhuis).

Werk je mee aan zijn levensdroom zodat het licht van Zijn gelaat blijft schijnen over ons – over ieder van ons, ook over wie het meest vergeten en verstoten is –?

Welzijnszorg

sla link op in klembord

Kopieer

Welzijnszorg voert campagne tegen armoede en sociale uitsluiting en voor een leefbaar woonbeleid. Er is heel wat didactisch materiaal beschikbaar op de website https://welzijnszorg.be/wat-kan-je-doen.

Bezinningstekst

sla link op in klembord

Kopieer

Advent
zet de schijnwerpers op wat gezien en gezegd moet worden
om onrecht aan het licht te brengen.
Wie omziet naar de ander
laat die niet in duisternis achter.
Advent
zet de arme in het licht
om met mededogen elkaar te zien.
Wie zich verbonden weet met zijn medemens
overbrugt afstand en haalt de ander uit zijn eenzaamheid.
Advent
is voor elkaar licht en warmte worden.
Kathleen Boedt

Adventswake

sla link op in klembord

Kopieer

Bij het adventsthema Verbonden met het licht kun je hieronder een scenario en teksten voor een adventswake met jongeren downloaden.

De geboorte van Jezus én jongeren: beiden zijn verbonden in het NU van God.

Inspirerend filmmateriaal

sla link op in klembord

Kopieer

Over deze databank

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio