40 dagen samen op weg: probeer het eens uit

We gaan 40 dagen op weg, met Jezus, naar wat ons vrij maakt. De weg naar Pasen is een weg die ons vrijer en blijer maakt.

Een lenteschoonmaak

sla link op in klembord

Kopieer

Heb je in de lente ook al eens last van een schoonmaakwoede? Dan ben je niet de enige! Tijdens het voorjaar worden containerparken overspoeld met spullen die niet meer dienen. Het gaat van busjes met klein gevaarlijk afval tot containers vol sloopafval. In de lente maken we het binnenskamers weer wat overzichtelijk. Dat lucht op!
De 40-dagentijd kan je vergelijken met een lenteschoonmaak. We keren naar binnen en gooien weg wat ons belast. Dit doen we om dichter bij onze echte ik te komen en zo andere mensen bij ons toe te kunnen laten. We willen immers dit leven ten volle beleven.
Hoe kan de 40-dagentijd er concreet uitzien? Dat is voor iedereen anders. Je vindt enkele goede suggesties op Ignis. https://igniswebmagazine.nl/spiritualiteit/vasten-is-ruimte-maken/

40 dagen, een leven lang

sla link op in klembord

Kopieer

De zoektocht naar onszelf en naar de andere, dat is volwassen worden. Het is een levenslange weg die je kan vergelijken met een labyrint. Gaandeweg krijg je grond onder de voeten, je komt jezelf op het spoor. En onderweg kom je andere mensen tegen. Ze komen je te hulp of jij komt hen te hulp. Het volle leven kunnen we alleen samen beleven. Carlos Desoete schreef hierover een mooie tekst, die vind je op https://emmausparochie.be/wp-content/uploads/Het-labyrint-beeld-van-ons-leven-bezinning-van-Carlos-Desoete.pdf

Enkele begeleidende vragen om met dit labyrint aan de slag te gaan:
Waar sta ik nu? Kan ik mezelf ergens positioneren, zo ja, wat zijn mijn criteria?
Ben ik op de goede weg?
Heb ik mensen op mijn weg?
Welk ‘muren’ omgeven me? Geven ze veiligheid? Wil ik ze weg?
Lijkt het labyrint op een doolhof? Loop ik verloren? Wat kan me helpen om klaarheid te scheppen?
Wie of wat heb ik nodig om verder te kunnen, naar het centrum toe?
Wie kan me helpen? Wie kan ik helpen?

Bijpassend gebed

sla link op in klembord

Kopieer

Ongeziene, onnoembare God, 
als wij op tocht gaan, weg uit ieder slavenland, 
dan gaat Gij met ons mee als een lichtend spoor, 
met een woord ten leven. 
Geef ons de kracht om samen met Jezus, uw Zoon, 
mee te strijden tegen elke vorm van onrechtvaardigheid.
Mogen wij als levende gemeenschap die uit Hem voorkomt, 
meetrekken naar de juiste kant: 
een vernieuwde schepping, 
een woonplaats van gerechtigheid voor alle mensen. 
We vragen het U, 
samen met Jezus, in deze vastentijd.
Amen.
Dit gebed komt uit één van de vele mooie vastenvieringen op Thomas, de godsdienstdidactische website van de KU Leuven. https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/ritual.php?id=2188&ritualtype=0&occasion=45

Bijpassend lied

sla link op in klembord

Kopieer

Jij daar in het donker

Jij daar in het donker
Jij daar in de nacht
Jij die naar de hemel kijkt
En op een wonder wacht
Jij daar in de doolhof
En jij die wordt vergeten
Jij die naar het licht zoekt
En de keten wilt doorbreken
Jij denkt niet alleen
Jij droomt niet alleen
Jij staat niet alleen
Want wij staan aan jou kant
Jij daar die blijft vechten
Tegen de molens in de wind
Die blijft geloven in de liefde
Tegen elke stroming in
Jij bent niet alleen
Jij droomt niet alleen
Jij staat niet alleen
Want wij staan aan jou kant

Over deze databank

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio