5 mei 2022 – Extern meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag voor hogescholen en universiteiten

Het was een belangrijk punt voor onze fractie, zo begon vragensteller Brecht Warnez. Ja, er was namelijk nog een tweede vragensteller, Katrien Schryvers, van dezelfde fractie. Uniek was zoiets niet, evenmin als erg, maar ik merkte toch enige gêne over die dubbele situatie, waaraan (vermoedelijk, maar ik kan me altijd vergissen natuurlijk) geen overleg voorafgegaan was. Het thema was recent al enkele keren aan bod gekomen, zoals nog op 24 maart 2022, waarop vragensteller Warnez voortborduurde. Hij gaf daarbij enkele geluiden vanuit het veld over intussen ondernomen acties door bepaalde hogeronderwijsinstellingen. Was het verwachte VLIR/VLHORA-evaluatierapport opgeleverd en dreigden de aparte initiatieven van de hogeronderwijsinstellingen de plannen van minister Weyts te doorkruisen om één Vlaams onafhankelijk extern meldpunt op te richten? Vragensteller Katrien Schryvers stelde, met weliswaar hier en daar nog wat meer oog voor specifieke details en modaliteiten, au fond dezelfde vragen.

De evaluatierapporten waren intussen ontvangen en besproken met de sector, aldus minister Weyts. Daarnaast maakte hij melding van een beleidsadvies over de zaak van Antwerpse studenten. Hij hoopte dat er op die manier meer draagvlak zou komen voor meer ingrijpende maatregelen. Dat huidige draagvlak was wel nog niet volledig. Inhoudelijk herhaalde de minister dan zijn eigen krachtlijnen, zoals hij dat op 24 maart al gedaan had. Nu engageerde hij zich concreet samen met de hogeronderwijssector om het beleid rond te hebben in de loop van volgend jaar. Ondertussen was de Vlaamse regering simultaan de discussie aangegaan over de precieze positie van een extern meldpunt. Voor er aan verdere concretisering gedacht kon worden, wilde de minister nu eerst een formeel engagement van het hoger onderwijs over de richting die hij voor ogen had.

Nodeloos lang werd nadien nog (ook juridisch) uitgeweid, incl. veel herhaling van vorige gelegenheden én…alweer… een vraag naar een hoorzitting met een aantal rectoren of hogeschooldirecteurs of anderen, terwijl het antwoord van de minister voorlopig toch duidelijk was.

Dat hij dat zelf ook vond, bleek wel meteen uit zijn reactie: “Geef me alstublieft even de kans om over een en ander met de VLIR, de VLHORA en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) af te kloppen over die beginselen en over enige duiding daarover.” Ik kon hem geen ongelijk geven… Decretaal werk zou sowieso later volgen en dan was ook het Vlaams Parlement zeker betrokken partij. Politiek bestond er in de Onderwijscommissie alvast een consensus over de zaak.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio