5 mei 2022 – SERV-advies over reorganisatie van het schooljaar

Een nieuwe aflevering dan van de saga rond de reorganisatie van het schooljaar (lees: inkorting c.q. verschuiving van schoolvakanties) en wel naar aanleiding van het SERV-advies over de kwestie. Voorstander-vragensteller Jean-Jacques De Gucht bepleitte opnieuw zijn zaak, maar…werd door de minister meteen een stuk terechtgewezen: “Ik denk dat u uw enthousiasme daar wat projecteert.” Inderdaad, het SERV-advies was heel wat genuanceerder dan vragensteller De Gucht het wilde doen voorkomen. Er waren trouwens ook nog heel wat andere adviezen én het was nog wachten op dat van de VLOR ook.

In de verdere reacties kregen we een herhaling van eerdere besprekingen. “Kunnen wij hierover een duidelijk debat houden met hoorzittingen waarbij we, als we inderdaad allemaal die rapporten hebben, dit hier kunnen doen?”, om slechts één idiosyncratische zin uit het taalgebruik van de vragensteller zelf te citeren. Wat me ook nog opviel, was de oproep van interveniënt Johan Danen om dieper te graven in de argumenten van actoren die de inkorting van de zomervakantie in ruil voor langere herfst- en krokusvakanties (incl. mogelijke verschuivingen in de kalender) niet zagen zitten en er waren toch voorstanders ook.

Dankzij minister Weyts (dat vond ik toch) was de sfeer luchtig en goed in de vergadering, maar dat zei veel over het belang dat hij aan dit dossier toekende… Wordt vervolgd…ongetwijfeld.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio