28 september 2023 – Kader voor vrijheidsbeperkende maatregelen

De laatste vragen van de namiddagvergadering dan. Ook met een voorgeschiedenis. In mijn archief vond ik alvast de vraag om uitleg van Elisabeth Meuleman van 23 maart 2023, maar ook die van Koen Daniëls zelf op 20 oktober 2022, waarin bovendien verwezen was naar nog een andere verwante vraag om uitleg van Loes Vandromme op 24 oktober 2019. Meerdere elementen van het thema kwamen samen in de voorliggende vragen: de versterking van leraren in het omgaan met moeilijk gedrag van sommige jongeren, de rol van het Leersteundecreet, expertise ter zake (ook uit andere beleidsdomeinen) en het aangekondigde kader zelf (cf. eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse regering van voorontwerp van Onderwijsdecreet XXXIV op 14 juli 2023).

Wat dat laatste betrof, er was nood aan duidelijkheid, aldus minister Weyts. Vandaar dat decretale initiatief. Het Vlor-advies daarover had de minister recent ontvangen en de onderhandelingen liepen. De principes achter het hele opzet stonden te lezen in het publiek beschikbare document van de Vlaamse regering. Op het verband met de opleiding en professionalisering van leraren ging de minister niet in, maar hij besloot de bespreking met een niet-directe maar toch wel inhoudelijke link met het Leersteundecreet: dat laatste kon ook begrepen worden als het preventieve aspect van de zaak, namelijk door ook in te zetten op de zgn. basiszorg en de verhoogde zorg (in vakjargon: de fasen 0 en 1 van het zorgcontinuüm).

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio