23 maart 2023 – Crisisinterventieteams in onderwijs

Elisabeth Meuleman greep terug naar een initiatief van voormalig onderwijsminister Hilde Crevits, dat de huidige onderwijsminister afgevoerd had. Het ging om de zgn. fast teams voor snelle interventies bij gedragsproblemen (twee vzw’s; één pilootproject voor één jaar en een budget van 100.000 euro). Recent nog ging het in de plenaire vergadering over het problematische aantal schorsingen in het basis- en secundair onderwijs. Wat waren de visie en plannen van minister Weyts in dit verband? Later bleek deze bespreking zelfs een halfuur te kosten, maar dat terzijde.

Minister Weyts reageerde op Meulemans betoog met… zijn eigen verhaal van het (toekomstige) decreet Leersteun. Wat had je gedacht? Inderdaad, dat zou zijn structurele oplossing zijn voor het probleem dat vragensteller Meuleman hier aankaartte. Tussen haakjes, de behandeling van dat ontwerpdecreet zou geagendeerd worden op 30 maart 2023. Daarnaast verwees de minister nog naar enkele andere verwante, maar al gekende maatregelen.

Vragensteller Meuleman was het daarmee niet eens. Wat had je gedacht? Inderdaad, voor haar ging het hier om een specifiek manco in het onderwijsbeleid, waarbij er van in het basisonderwijs aan preventieve basiszorg gewerkt moest worden. Het toekomstige decreet Leersteun zou volgens haar daarop geen antwoord bieden. Zij dacht daarvoor eerder aan initiatieven via externen à la NAFT’s (in het secundair onderwijs), maar dan specifiek voor het basisonderwijs.

Vier interveniënten (Kathleen Krekels, Thijs Verbeurgt, Loes Vandromme en Gwendolyn Rutten) deden nog hun inbreng, waarbij vooral de verwijzing van Krekels en Vandromme naar een vergadering de dag voordien interessant was: de Onderwijsinspectie bleek vragende partij te zijn om in het gewoon onderwijs een regelgevend kader op te stellen voor vrijheidsberovende maatregelen (bv. afzonderen en fixeren van kinderen in het gewoon onderwijs). Interveniënt Krekels sprak van gedragsstoornissen (i.p.v. gedragsproblemen): kinderen die volgens haar (misschien) niet in het gewoon onderwijs thuishoorden. Het was nu vooral wachten op die behandeling van het ontwerpdecreet Leersteun de week nadien, leek mij.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over crisisinterventieteams in het onderwijs van Elisabeth Meuleman” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio