15 februari 2023 – Stijgend aantal schorsingen

Ook deze actuele vraag lag in de lijn der verwachtingen. Ook ik had Stefan Grielens van VCLB in De Standaard (voor abonnees) gelezen én de vrije tribune (voor abonnees) van ene Jeroen Donckers.

Uit de parlementaire bespreking onthield ik vooral dat de situatie ernstig was, maar de concrete communicatie in de pers fundamenteel fout. Ieder geval is er één te veel, maar de cijfers in kwestie lagen ongeveer op hetzelfde niveau als vóór de coronapandemie, aldus de minister in eerste instantie. Vragensteller Loes Vandromme wees hoe dan ook op het belang van brugfiguren, van een verbindend schoolklimaat, van voldoende ondersteuning voor de CLB’s bij de vele zorgdossiers. Nadien in enkele tussenkomsten: ook de impact van het lerarentekort. Maar een zelfs oorzakelijk verband met het huidige onderwijsbeleid, zoals ik hoorde bij interveniënt Steve Vandenberghe, leek mij toch heel sterk gerelativeerd te moeten worden.

Het verdere vervolg van het debat bracht alleszins toch wat meer duidelijkheid over de cijfers (Elisabeth Meuleman). Via de tussenkomsten van Koen Daniëls en Jan Laeremans kwam er enerzijds ook enig zicht op de ernst van bepaalde schorsingen, maar de behoefte aan voldoende zorg, zeker voor wie dat het meest nodig had, was anderzijds even pertinent (Jean-Jacques De Gucht, Elisabeth Meuleman, Jan Laeremans, Loes Vandromme). Geen makkelijk verhaal dus. Dat was ook wel duidelijk. Ook bij de minister zelf voelde ik die dubbele overweging. Voor de CLB’s waren al bepaalde maatregelen genomen en de minister wilde op die weg voortgaan.

Aan het eind werd het gesprek nóg wat delicater, toen vragensteller Vandromme na enig oponthoud door de tussenkomst van voorzitter Liesbeth Homans naar Daan, die na pesterijen en zelf zgn. preventief geschorst te zijn, recent uit het leven gestapt was, en naar een brief van zijn moeder aan de minister verwees… De situatie kon inderdaad soms nóg ernstiger worden.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio