23 maart 2023 – SERV-advies over programmatie secundair onderwijs

Koen Daniëls had zich verdiept in het recente SERV-advies over de duale programmatie voor schooljaar 2023-2024. Vandaaruit ging het opnieuw naar de huidige situatie van dat duaal leren, waarvan de programmatie aantrekkelijker en toekomstgerichter zou moeten worden gemaakt. Het ging er trouwens ook nog over op 9 februari 2023. Hoe zou minister Weyts hiermee voortgaan, met name ook met de huidige stageverplichting in het voltijds secundair onderwijs tweede en derde graad arbeidsmarkt- en dubbele finaliteit, die dreigde afgeschaft te worden in het kader van de verdergaande modernisering secundair onderwijs?

Het antwoord van de minister klonk erg vertrouwd: over de versterking van de RTC’s, over de recente gastleraren, over Flanders Technology & Innovation, over het VOKA-UGent-talenteninstrument van prof. Wouter Duyck. De verplichting rond de vermelde stage wilde de minister wél behouden in het vernieuwde secundair onderwijs.

Vragensteller Daniëls betrok nog even de zgn. curriculumdossiers bij de zaak, waarop de minister niet (echt) inging en waarna hij iedereen opriep om met creatieve voorstellen te komen om de opleidingen bso en tso met daden (niet met academisch geleuter) aantrekkelijker te maken, zoals hijzelf beoogde met de vermelde maatregelen.

Vragensteller Daniëls zag dat het op het niveau van de (lokale) scholen en leraren wel goed zat met die contacten tussen onderwijs en arbeidsmarkt, maar niet “in de (centrale) hogere echelons”, waar er volgens de vragensteller gestreden werd rond zware pedagogische acties voor vorming en opleiding en alle mogelijke academische overwegingen gemaakt werden. Waarvan akte.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio