28 september 2023 – Leerachterstand bij leerlingen

Nieuwe cijfers (zomer 2023) zetten Koen Daniëls aan tot een nieuwe vraag om uitleg over leerachterstand bij leerlingen. Wat was daarbij nog de impact van de coronapandemie en wat waren de verwachtingen en plannen van minister Weyts voor de toekomst?

De minister overliep de evolutie van de cijfers in kwestie. Waarna een grotendeels gekende opsomming volgde van genomen maatregelen (extra handen in en buiten de klas, hybride onderwijs, zomerscholen, tutoring, Vlaamse toetsen). Eén maatregel viel me daarbij vooral op: “het gebruik van betere praktijken in de klas via het Leerpunt” en vooral het commentaar van de minister dat “Onder de vlag van vrijheid (nwvr: in de parlementaire notulen waren de woorden “de heilige” weggelaten vóór het woord “vrijheid”; misschien vond de parlementaire medewerker van dienst dat niet relevant en slechts een detail; maar voor een goed verstaander toch een veelzeggend detail om de precieze teneur in hoofde van de minister op dat vlak goed te begrijpen…) van onderwijs was dat vijf jaar geleden ongetwijfeld niet mogelijk geweest. Gelukkig zijn ook daar de inzichten gerijpt en kunnen we komaf maken met de vraag met welke didactische methodieken gewerkt wordt en komaf maken met experimenten.” Ik heb het zelf al bij herhaling geschreven, met overigens veel respect voor het Leerpunt, voor ExCEL van de Thomas More Hogeschool, voor Philip Brinckman en zijn commissie, voor Dirk Van Damme, voor Wim Van den Broeck: de (vak)didactische werkelijkheid is toch wel wat genuanceerder dan ze soms, zoals hier, wordt voorgesteld. Het zij zo.

Aan het eind kregen we nog een korte update rond het Leerpunt: actieplannen en begroting waren hangende, leidinggevende Pedro De Bruyckere had samen met de minister de zgn. Ronde van Vlaanderen ‘gereden’ in het voorjaar en er waren oproepen aan kandidaten voor commissies (die intussen afliepen). De oproep van minister en vragensteller aan de pedagogische begeleidingsdiensten in dit verband klonk ook erg bekend.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over leerachterstand bij leerlingen van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio