28 september 2023 – Ondersteuning voor schooldirecties

Er waren intussen wel wat maatregelen genomen om schooldirecteurs in hun zware job te ondersteunen, niet alleen in het basisonderwijs maar toch in het bijzonder daar. Dat wisten we al. Vragensteller Loes Vandromme had zelf een bevraging georganiseerd bij 400 scholen. Wat waren nog de plannen van de minister, ook inzake beleidsvoerend vermogen van de scholen en hoe zou hij bestaande knelpunten bij al genomen maatregelen aanpakken?

Nog nooit waren er zoveel middelen gegaan naar administratieve en beleidsondersteuning van de directeur als in deze legislatuur en de minister maakte de (gekende) rekensom. Hij verwees naar zijn wens om meer uniformiteit te krijgen in de opleiding (en nascholing) van schooldirecteurs, zonder evenwel expliciet te zeggen dat de overheid die opleiding zou moeten organiseren. Er waren ook nog de rol van de pedagogische begeleidingsdiensten en de verhoging van de middelen voor professionalisering in het Decreet tot uitvoering van maatregelen over het lerarenambt. Er was de wetenschappelijke opvolging van diverse, intussen afgelopen projecten (door de UGent), waarop vervolgens voortgewerkt zou worden. Rond de kleuring van middelen, die vragensteller Vandromme bekritiseerd had in haar vraag, wees de minister op een gekende tegenstelling. Meer ontkleuring van middelen en meer autonomie voor de scholen gingen voor hem samen met meer outputcontrole, wat hem weer naadloos bracht bij … de Vlaamse toetsen. Tussen basis- en secundair onderwijs bleef een kloof bestaan inzake ondersteuning van directies: iets voor de volgende Vlaamse regering, meende ik de minister horen zeggen.

In de rest van de bespreking (replieken van de vragensteller, antwoord van de minister en tussenkomsten van de interveniënten) waren nog andere bekende geluiden te horen (directieteams, de mogelijkheden van de leraar-specialist daarbij, de adjunct-directeur, schaalvergroting, meer autonomie voor sterke directeurs, tijdgebrek, exitgesprekken), maar ook minder bekende, zoals een intervisieproject dat was opgestart door de Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (VLVO). Ook dit verhaal zal zeker worden vervolgd.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de ondersteuning voor schooldirecties van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio