20 oktober 2022 – Vrijheidsbeperkende maatregelen in onderwijs

Koen Daniëls rakelde zijn schriftelijke vraag 275 op: onder andere i.v.m. het toenmalige onderzoek van hogeschool UCLL rond vrijheidsbeperkende maatregelen (cf. ook het artikel in Knack van 28 augustus 2019). Als mondelinge vervolgvraag nu wilde Daniëls meer weten over wat de minister toen geantwoord had: zou er een grootschalig onderzoek komen naar het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in het onderwijs en wat met het geplande kader waaraan gewerkt zou worden, samen met Welzijn? Er was trouwens ook nog een vraag om uitleg over dat thema van 24 oktober 2019, waaraan de toenmalige vragensteller, Loes Vandromme, de huidige vragensteller, Koen Daniëls, ook even herinnerde wat verder in de bespreking. Vandromme legde ook het verband met het hangende dossier van het decreet Leersteun.

Minister Weyts vermeldde kort het voorbereidende werk van de Onderwijsinspectie, die ook al had afgestemd met de Zorginspectie. Na de herfstvakantie zou een werkgroep starten om het vermelde kader uit te werken. Ook de pedagogische begeleidingsdiensten waren betrokken. De minister hoopte dat men klaar zou zijn voorjaar 2023.

Vragensteller Daniëls vond het belangrijk om ook ouders te betrekken bij de zaak en wees op het bestaan van allerlei nuttige documenten op dit stuk: bijvoorbeeld in het Gemeenschapsonderwijs en bij het Kinderrechtencommissariaat.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio