20 oktober 2022 – Communicatie met anderstalige ouders

In de tweede vraag om uitleg van deze commissievergadering ging het over nog een andere taalkwestie, namelijk: over het taalgebruik van onderwijspersoneel in de communicatie met anderstalige ouders, nu toegespitst op de situatie in de Vlaamse Rand, waar onderwijscommissaris Jan Laeremans thuis is. Heel wat vragen en ze hadden allemaal hiermee te maken: volgens Laeremans was Vlaams onderwijspersoneel (soms zelfs onder dwang) te snel geneigd om geen Nederlands te spreken met anderstalige ouders en over te schakelen op bv. Frans; liet de taalwetgeving dat wel toe?

Minister Weyts schetste de bestuurstaalregeling (inderdaad, hier ging het nu niet over de onderwijstaal) en de vier cumulatieve voorwaarden die golden voor uitzonderingen (lees: om een andere taal dan het Nederlands te gebruiken). Ook hier kwam het verhaal van de minister mij bekend voor: over het belang van ouderbetrokkenheid en de concrete acties van de vzw De Rand (o.a. 3 miljoen euro in het Vlaamse Rand-fonds voor taalcursussen enz.).

Vragensteller Laeremans wilde daarentegen een verplichte basiscursus Nederlands invoeren (nwvr: de minister óók wel, maar er stonden daarvoor grondwettelijke rechten in de weg). In de praktijk lag een en ander toch wat ingewikkelder (dan alleen de regelgeving op zich), zo wist interveniënt Loes Vandromme, en ze vroeg diverse lokale initiatieven te versterken.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio