2 maart 2023 – Onderwijs aan gedetineerden

De onderwijscommissarissen waren op 10 februari 2023 op werkbezoek geweest naar de ‘gevangenis’ van Antwerpen. Karolien Grosemans en Loes Vandromme vonden er inspiratie voor deze vragen om uitleg. Ze brachten dankzij de toelichting van de mensen van Vocvo bij die gelegenheid enkele uitdagingen in kaart voor het onderwijs aan gedetineerden. Enerzijds was er het lopende Vlaamse strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden 2020-2025 en de eind 2023 aflopende ESF-steun aan LIO (Learning Inside Out; niet te verwarren met de LIO-baan in het kader van een lerarenopleiding (leraar-in-opleiding)), met name, leerloopbaanbegeleiders bij wie gedetineerden terecht konden met hun leervragen. Kon die leertrajectbegeleiding structureel ingebed worden? Anderzijds was er het federale Masterplan III, dat voorzag in een stijging van 1.365 plaatsen in Vlaamse en Brusselse gevangenissen, wat ook voor het onderwijsaanbod een uitdaging vormde. Internettoegang in gevangenissen was beperkt, terwijl net dát de onderwijsmogelijkheden erg kon doen stijgen. Kwam er een groeipad voor de onderwijscoördinatie en -activiteiten in de gevangenissen? Quid met het digitale probleem, quid met de verdeelsleutel tussen Onderwijs en Justitie en Handhaving over het aanbod en de financiering van het onderwijs aan gedetineerden?

Minister Weyts schetste de filosofie achter het onderwijs aan gedetineerden en de rol daarin van Vocvo, waarmee na een externe audit (2022) een beheersovereenkomst zou worden afgesloten voor de periode 1 januari 2023-31 december 2026 volgens het gekende managementformat van outputindicatoren, doelstellingen en resultaatsverbintenissen. Niet alleen Onderwijs was bevoegd, ook Justitie en Handhaving (minister Zuhal Demir) en Werk (minister Jo Brouns). Ook hier kwamen die twee laatsten elkaar dus tegen… De Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen werd geactualiseerd en inzake digitalisering zouden ook enkele belangrijke stappen gezet worden (cf. digitale examens via de Vlaamse examencommissie). Minister Weyts zei de (onderwijs)gevolgen van het federale masterplan te onderzoeken en betreurde het dat Vlaanderen daarover niet geconsulteerd was. Over de toekomst van het LIO-project ten slotte bleef de minister erg voorzichtig.

Vragensteller Grosemans rapporteerde constructief over haar ervaring van het beklijvende werkbezoek aan de gevangenis (eigenlijk: arresthuis) van Antwerpen en vroeg naar een oplossing voor de stopzetting van lessen tijdens de zomermaanden. Vragensteller Vandromme was ook lovend over Vocvo en het werk van leraren en onderwijscoördinatoren. Ze zette nog eens alle voordelen van dat onderwijs in de verf. Ze pleitte er ook voor om het LIO-project verder uit te bouwen en te ondersteunen, maar ook samenwerking met Groep INTRO en de Leerwinkels was daarbij belangrijk.

De kwestie van de zomermaanden was toch een probleem omdat cvo’s, uitgezonderd voor NT2, en de Vlaamse examencommissie dan niet open waren, aldus de minister. Het idee van vragensteller Vandromme om jonge, studerende gedetineerden in te zetten als goede ambassadeurs tegen ongekwalificeerde uitstroom was de minister wél genegen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio