2 maart 2023 – Aanpak van pesten en professionalisering van leraren

Jan Laeremans had in zijn schriftelijk ingediende vraag om uitleg weer flink zijn best gedaan: twee volle A4’s. Hij beriep zich op een grote bevraging van de UGent over pesten bij jongeren in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en overliep daarnaast zowat alles wat er aan campagnes en andere initiatieven de laatste jaren de revue gepasseerd was (Vlaamse Week tegen Pesten met de STIP IT!-actie, Teachers4Victims-studie, www.allesoverpesten.be van minister Benjamin Dalle; cf. ook de commissievergadering van 16 december 2021). Bij zijn vragen zoomde vragensteller Laeremans onder andere in op de aandacht van de lerarenopleidingen en binnen de aanvangsbegeleiding voor deze problematiek. Alsook op de eventuele rol van de nieuwe Stichting Leerpunt.

Minister Weyts vertrok van positievere cijfers in de data van de Wereldgezondheidsorganisatie, maar er zouden recentere, hopelijk ook positieve cijfers volgen. Daarnaast was er de negatieve impact van de coronaperiode. De creatie van een veilig klas- en schoolklimaat via een geïntegreerd beleid was cruciaal, waarmee we weer helemaal belandden bij het decreet Leerlingenbegeleiding, Mediawijs en het kenniscentrum Digisprong, de Conflixers enz. We hadden het al vaker gehoord. Ook het nieuwe kenniscentrum Leerpunt zou zijn duit in het zakje doen, om leraren inhoudelijk te ondersteunen in het omgaan met pesten. Concreet voor de lerarenopleidingen: binnen de werkgroep pesten en welbevinden van de Vlor was een tekst tot stand gekomen, die ook verspreid was via overleg met de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) en een workshop rond de plek van welbevinden in het curriculum van de lerarenopleidingen. Binnen de basiscompetenties bepaalden die wel zelf hoe ze concreet daaraan vormgaven in hun curricula. Een opmerking die ook pleegt te vallen telkens als bepaalde politici inhoudelijk sturend willen optreden. Ook dat kennen we…

Finaal verloor vragensteller Laeremans zijn zin voor humor niet, en zonder verdere interveniënten kon de vraag afgehamerd worden door de voorzitter.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio