19 april 2023 – Artsenquota

De Estse dienstreis van de Commissie Onderwijs deze week maakte mij toch niet technisch werkloos: enkele thuisblijvers hadden nog twee actuele topics gevonden, die zij het indirect, een onderwijsdimensie hadden. Het eerste topic, waarvoor Brecht Warnez en Thijs Verbeurgt tekenden, was een oude bekende: de (communautaire) perikelen rond de (federale en deelstatelijke) artsenquota. Vooraf herinner ik de lezer graag aan de meest recente neerslag daarvan in het werk van de Commissie Onderwijs, ook bij monde van Thijs Verbeurgt. Het meest recente signaal ervan in de media stond in De Standaard (voor abonnees) van 18 april 2023, mét het gebaar van federaal minister Frank Vandenbroucke, waarover beide vragenstellers het hadden en waarbij ze beiden eigenlijk hetzelfde vroegen aan Vlaams minister Weyts: zou die ingaan op het welwillende voorstel van Frank Vandenbroucke en zo ja, met welk cijfer voor het aantal startende studenten geneeskunde aan het begin van volgend academiejaar? Vragensteller Warnez nam daarbij nóg concreter het getal over van de zgn. Vlaamse Planningscommissie ter zake, namelijk 1.555.

Maar minister Weyts, zelfs na aandringen van de twee vragenstellers in de tweede ronde, vertikte het om hier en nu al een concreet getal te noemen: hij beperkte zich, wat ook al wel positief en concreet was, tot de vermelding van zijn akkoord intussen met de universiteiten om meer dan 10 miljoen euro bijkomend ter beschikking te stellen voor de extra onderwijsbehoeften die gepaard zouden gaan met verhoogde artsenquota, tot het pleidooi om 60% (en geen 55%) te krijgen van het federale contingent van RIZIV-nummers (2.073), -- zonder die 60% uit te rekenen, maar dat komt neer op afgerond 1.244 en is nog altijd iets anders dan het aantal studenten dat zal toegelaten worden tot de artsenstudie in september 2023 --, en ook tot zijn intussen bekende geschiedenisles in dezen en zijn tirade tegen het gedrag van de Franstaligen en tegen de beloning van dat onwettelijke gedrag door de federale regering. Aan die geschiedenis had de 94-jarige, nog thuiswonende oma van vragensteller Verbeurgt dan weer geen boodschap, zei die in zijn repliek. Na de opwinding en dito stemverheffing van de minister in zijn tweede ronde voegde vragensteller Verbeurgt daaraan toch wel een nogal grove beschuldiging aan het adres van de minister toe, als zou die en alleen die verantwoordelijk zijn voor het (toekomstige) tekort aan met name huisartsen in Vlaanderen. Soyons sérieux, placht een partijgenoot van Verbeurgt en voormalig onderwijsminister te zeggen…

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio