31 maart tot en met 20 april 2023 - Schriftelijke vragen

 1. Scholen - Minimumpakketten
 2. Personeelsleden onderwijs - Burgerlijke en politieke rechten - Model 596.2 SV
 3. Zijinstromers - Lerarenbonus
 4. Studietoelagen - Schommelingen in modeltraject
 5. Erasmus+ - Inclusiviteit
 6. Leerplichtonderwijs - Leerlingen met een verslag
 7. Individuele beroepsopleiding (IBO) - Kosten en initiatieven
 8. Taalrichtingen secundair onderwijs - Nieuw aanbod
 9. Onderwijspersoneel - Beroep tegen tuchtmaatregel, schorsing of ontslag
 10. Onderwijs - Dossiers college van beroep
 11. Onderwijspersoneel - Fietsleasing
 12. Basis- en secundair onderwijs - Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken en de religiegerelateerde uitgaven
 13. Leerkrachten - Opdrachten in verschillende onderwijsnetten
 14. Secundair onderwijs - Examencommissie
 15. Vlaams-Nederlandse onderwijstop - Bilateraal overleg
 16. Secundair onderwijs - Deelname volwassenen
 17. Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) - Rapportering
 18. Hoger onderwijs - Impact ChatGPT
 19. Nederlands als tweede taal (NT2) - Aanbod
 20. Tewerkstelling Nederlandse leerkrachten in Vlaanderen - Stand van zaken
 21. Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten met VDAB-opleidingscontract (OKOT's) - Zorgsector
 22. Leegstaande (school)gebouwen - Omvorming tot sociale woning
 23. Hoger onderwijs - Studentenmobiliteit
 24. Individueel huisonderwijs - Leerlingenaantallen en slaagpercentages
 25. Onderwijspersoneel - Regelgeving voor het opnemen van politiek verlof (2)
 26. Individueel huisonderwijs - Onderwijsinspectie
 27. Huisonderwijs - Evaluatie
 28. Zijinstromers - Knelpuntvakken
 29. Basis- en secundair onderwijs - Schorsingen (2)
 30. Welbevinden leerlingen secundair onderwijs - PXL Appwel
 31. Basisschool vzw Optimum Limburg - Mogelijke erkenning
 32. Projectoproep 'Lezen op school' - Evaluatie
 33. GO!-internaten - Overstap naar welzijnssector
 34. Van huisonderwijs naar regulier onderwijs en vice versa - Evolutie leerlingenaantallen
 35. Onderwijsinspectie - Aanpak pestgedrag
 36. Onderwijs - Inzet gepensioneerde leerkrachten (2)
 37. Individuele beroepsopleiding (IBO) met taalcoaching op de werkvloer - Stand van zaken
 38. Studenten-werknemers - Vlaams-Brabant
 39. Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken - Bekwaamheidsbewijzen
 40. Drinkwater op school - Loodwaarden
 41. Schoolkinderen - Mentaal welzijn
 42. Basisonderwijs - Inzet en profiel zorgcoördinatoren
 43. Attestering competenties individuele beroepsopleiding (IBO) - Initiatieven
 44. (Zij)instromers in de zorg - Bewustmakingscampagne

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio