16 maart 2023 – Bijkomende financiering voor opleidingen arts en tandarts

Thijs Verbeurgt mocht meteen voortgaan met zijn tweede vraag van de vergadering… over een thema waarvan de bespreking ook ‘pittig’ zou kunnen worden, -- althans dat kon men verwachten, gelet op de bijzondere affiniteit van minister Weyts met die materie. En zo geschiedde… Voor het meest recente deel van de voorgeschiedenis van dit dossier verwijs ik alvast naar een actuele vraag van Brecht Warnez van 11 januari 2023, die met deze vraag om uitleg eigenlijk nog eens overgedaan werd, en naar een beslissing van de Vlaamse regering van 10 februari 2023 (met het advies in kwestie van de Raad van State). Want net daarin zat de stof voor enerzijds de concrete houding van de Vlaamse onderwijsminister en voor anderzijds de kritiek op die houding van een Vlaams Parlementslid, wiens partij de federale minister van Volksgezondheid leverde en die ook al op 11 januari tussengekomen was.

Minister Weyts vertelde opnieuw het verhaal van hoe de Vlaamse en de Franse Gemeenschap zich in het verleden verschillend gedragen hadden inzake de quota voor artsen en tandartsen… tot het die eerste te veel werd en haar eigen weg ging met een Vlaamse Planningscommissie, wier eigen quota uiteraard ‘gebaseerd’ waren op de federale input, maar die daarbij eigen keuzes maakte. De minister gaf de relevante Vlaamse en federale quotacijfers, maar was erg kritisch voor het federale beleidsniveau: (i) de zgn. ‘ruwe data’ die het federale niveau zou moeten aanleveren, kreeg hij maar niet te pakken en (ii) het federale niveau had zelfs een nieuwe regelgeving uit de hoed getoverd die gewoon de spons veegde over de Franstalige overtredingen (van toen bestaande regelgeving) uit het verleden én die bovendien de Franse Gemeenschap volledig haar zin gaf. Met de Vlaamse universiteitsrectoren liep het gesprek nog over extra financiering voor de (tand)artsenopleidingen, waarvoor alvast in een decretale kapstok voorzien was (cf. Programmadecreet bij de begroting-2023). Ook dát wisten we al.

De reactie van vragensteller Verbeurgt dreigde dezelfde te worden als die bij de vragen over de studentenkoten, maar er was beterschap: al op één van de vier vragen antwoordde de minister nu, aldus de vragensteller, die de nieuwe federale regeling verdedigde, want zijn partij had het dossier toch gedeblokkeerd. En de rest van de bespreking? Dat was vooral herhaling. Intussen was er (ik weet niet vanaf welk ogenblik) enig publiek van de Vlaamse Scholierenkoepel aanwezig in de zaal. Of ook dat een factor vormde in de stemverheffingen bij vragensteller en minister kon ik niet achterhalen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio