11 januari 2023 – Artsenquota

Vóór de plenaire vergadering had ik me ‘administratief’ al voorbereid op de onderwijscommissievergadering van de dag nadien en daar zou een vraag om uitleg op de agenda staan van Brecht Warnez over “het verhogen van het aantal jongeren dat de opleiding arts of tandarts mag volgen”. Wellicht vond vragensteller Warnez het meer opportuun om die vraag om uitleg om te turnen naar een actuele vraag over “de artsenquota”. Wellicht dezelfde vraag, maar dus op een ander (ruimer) forum.

Ook deze vraag ging terug op een beslissing van de Vlaamse regering van net vóór het kerstreces op 23 december 2022. Ook een heel bekend thema trouwens voor de Onderwijscommissie, en bij uitbreiding voor het Vlaams Parlement. Die Vlaamse beslissing hield weliswaar een verhoging in (voor Vlaanderen) van de federale (tand)artsenquota, maar waarom was de Vlaamse regering de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie, die nóg hoger lagen, niet gevolgd?

De kern van het antwoord van minister Weyts bestond hierin dat de universiteiten die nóg hogere quota niet zagen zitten en met frisse tegenzin (dixit de minister) akkoord gegaan waren met die van de Vlaamse regering. Maar… daarvoor hadden de universiteiten sowieso extra financiële middelen nodig. De besprekingen daarover liepen nu.

De wenselijkheid van die extra middelen werd, net wegens het (tand)artsentekort, gedeeld door vragensteller Warnez en diverse interveniënten (Freya Saeys, Thijs Verbeurgt, Lise Vandecasteele), met hier en daar nog wel wat variaties op dat thema (Johan Danen vroeg eerder aandacht voor tekorten én overschotten in bepaalde medische disciplines). De antifederale houding inzake nieuwe federale regelgeving, die te zeer in het voordeel van de Franstaligen zou zijn, leefde sterk bij de minister, die interveniënt Verbeurgt daarmee enigszins spottend van wederwoord diende, en bij interveniënt Kristof Slagmulder. Interveniënt Koen Daniëls wist nog dat de bovenvermelde budgettaire nood van de universiteiten al een decretale grond gekregen had tijdens de recente begrotingsbehandeling via een aanpassing van de Codex Hoger Onderwijs (cf. artikel 89 van het Programmadecreet, p.26-27).

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de artsenquota van Brecht Warnez” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio