16 maart 2023 – Extreemrechtse bedreigingen aan leraren

Het derde en laatste thema voor deze commissievergadering dan van vragensteller Thijs Verbeurgt. Over dit thema gingen vragensteller en minister elkaar wél nog vinden. Toch enigszins al. Uitgangspunt was de doodsbedreiging van een UA-professor geschiedenis vanuit extreemrechtse hoek, waarover de professor zelf geschreven had in een blogpost op de website van de Universiteit Antwerpen. Vragensteller Verbeurgt verbond die casus met ervaringen in het secundair onderwijs en met Vlaams Belang. Wat vond minister Weyts daarvan en hoe kon de veiligheid van leraren gegarandeerd worden?

Bedreigingen konden niet. Uiteraard niet. Minister Weyts lichtte het register van zgn. feiten van derden toe (in de federale welzijnsregelgeving) alsook de procedure die daarmee desgevallend gevolgd kon worden. Aangifte doen bij de politiediensten was een eventuele, verdergaande stap.

Vragensteller Verbeurgt ging nog wat op het thema door met het verschijnsel van het “trollenleger” op zgn. sociale (nwvr: mijn cursivering) media en met de lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC-R’s). Kenden scholen die laatste voldoende?

Interveniënt Kristof Slagmulder, die zich al meermaals tegen het extremisme vanuit zgn. linkse hoek gekant had, kon dit niet over zijn kant laten gaan. En hij was duidelijk voorbereid. Getuige daarvan de diverse casussen die hij aanhaalde, incl. een eigen initiatief (eind 2013) bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur (cf. ook Doorbraak, 30 januari 2014).

Minister Weyts wilde alleszins niet, voor zover dat al mogelijk zou zijn, de sociale media reguleren, maar dat had vragensteller Verbeurgt ook niet gevraagd. Wat de radicalisering betrof, had hij geen weet van een gebrek aan kennis ter zake bij de scholen. Er bestond alleszins een goede webpagina.

Aan het eind ging vragensteller Verbeurgt er nog eens fors tegenaan: nu was niet de minister het voorwerp daarvan, wel interveniënt Slagmulder, die vriendschap met sujetten als Assad en Poetin verweten werd. Tja… Na die ernst was de kwinkslag weer iets sterker dan de minister, die het einde van het rijtje Verbeurgt-vragen besloot met het in onderwijskringen niet onbekende “Verbeurgt, buiten!”… Men kon alweer door dezelfde deur.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio