19 april 2023 – Verkiezingen van 2024 tijdens examenperiode

Het tweede, toch eerder onschuldige “onderwijs”thema dan kwam van Jos D’Haese en ook daarover hadden we kunnen lezen in de media: Het Nieuwsblad, De Morgen, de vrt. En het antwoord van minister Weyts kenden we eigenlijk ook al. Hoe zat dat met die verschillende parlementsverkiezingen op zondag 9 juni 2024 en de tijdbesteding van 16/17-jarige leerlingen en meerderjarige leerlingen en studenten in hun examenperiode op dat moment? Welke maatregelen zou minister Weyts willen nemen om de drempel om te gaan stemmen voor jongeren tijdens de verkiezingen in 2024 te verlagen?

Zijn antwoord was kort en helder: geen regels in dezen vanuit Brussel. De bezorgdheid van de minister betrof het deerniswekkende beeld dat geschetst werd door linkse partijen over studenten. Ondanks dat antwoord deed vragensteller D’Haese toch nog een nieuwe poging, -- wellicht meer ten gevolge van dit nu eenmaal voorgeschreven parlementaire scenario voor mondelinge vragen dan iets anders: stond de minister toch niet open voor een examenvrije dag op maandag na verkiezingszondag?

Volgden dan: het vertrouwen van interveniënt Brecht Warnez in de lokale studentenparticipatie in de hogeronderwijsinstellingen zelf; de al in de media aangekondigde interventie van Jeremie Vaneeckhout (nwvr: de tekst is nog niet beschikbaar, maar Vaneeckhouts woordkeuze tijdens de plenaire vergadering deed mij vermoeden dat het hier om een nieuw toppunt van politieke betutteling gaat: “… op basis van een resolutie of op basis van een eigen initiatief, minister, dat maakt mij niet uit – aan hogescholen en studentenkringen aan te geven om in overleg te gaan hoe ze een examenvrije dag kunnen organiseren”, alsof die hogescholen en die studenten zo’n politieke, “wijze raad” zouden nodig hebben om zo’n overleg aan te gaan…); wellicht vond interveniënt Vaneeckhout dat zelf wat magertjes en voegde er dan maar aan toe of de minister andere initiatieven zou nemen om toch nog extra inspanningen te doen rond stemrecht vanaf 16 jaar en het belang van verkiezingen; Vaneeckhout kreeg vervolgens nog de steun van interveniënt Thijs Verbeurgt die ook per se een centrale, uniforme regeling wilde, voor alle onderwijsinstellingen en alle jongeren.

Minister Weyts herhaalde zijn terechte reflectie over vertrouwen in onderwijsinstellingen en studenten, en dus géén betutteling, maar kon het ook niet laten om toch eventjes Jos-Tik Tok- D’Haese te jennen. Waarna die uiteraard uithaalde naar de hele N-VA, mede geïnspireerd door de voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). En daarmee waren alweer alle actuele vragen gesteld.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de verkiezingen van 2024 tijdens de examenperiode van Jos D'Haese” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio