18 april 2024 – Vlor-advies over deeltijds kunstonderwijs

Loes Vandromme had vooral twee bronnen voor haar vragen: het recente Vlor-advies over dko en een auditrapport van het Rekenhof, dat op 17 maart 2022 in de Onderwijscommissie besproken was. Wat was de visie van minister Weyts en welke maatregelen zou hij nemen om de zaken voor de academies toch nog te verbeteren?

De minister wist te melden dat de evaluatie van het dko-decreet medio 2024 klaar zou zijn. Dat onderzoek liep sinds oktober 2022 en was in handen van de onderzoeksgroep KUDOS van de UGent en het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KU Leuven. Hij ging daarop wachten (nwvr: naast het Vlor-advies was er ook al een evaluatie door de directeursverenigingen) zodat alles samengelegd kon worden met het oog op de volgende legislatuur. De minister verwachtte daarrond niet veel politieke tegenstellingen, integendeel. Diverse cijfers, die vragensteller Vandromme bijkomend vroeg, zou de minister nog bezorgen, al of niet via een bijkomende schriftelijke vraag.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het Vlor-advies betreffende het deeltijds kunstonderwijs van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio