15 juni 2023 – Lerarentekort en plaatsgebrek in Brussels Nederlandstalig onderwijs

Op 25 mei 2023 had Hannelore Goeman ingezoomd op de kwestie van het capaciteitsprobleem in het Brusselse Nederlandstalige basisonderwijs. Nu was het de beurt aan hetzelfde probleem in het secundair onderwijs, wat ook Stijn Bex nog eens had doen afkomen naar de Onderwijscommissie. Let wel, nog maar de dag voordien waren er ook al de vijf actuele vragenstellers geweest over het probleem van schrapping van examens… nog een ander belendend perceel van het… lerarentekort. Overigens over het te beperkte aanbod van 1B, waar vragensteller Goeman nu deels ook op focuste, had zijzelf ook al een vraag om uitleg gesteld op 11 mei 2023. Zou minister Weyts toch nog iets nieuws in petto hebben?

Nauwelijks, leek mij. De bekende overwegingen over de nog veranderende cijfers tegen het begin van het volgende schooljaar (waarop Goeman trouwens ook al zelf geanticipeerd had in haar inleiding), de al gerealiseerde extra plaatsen en de specifieke problematiek van Brusselse leraren die niet zelf in Brussel woonden: het klonk allemaal inderdaad heel vertrouwd. Het nieuwere element was het heel recente proefproject in twee Brusselse scholen om woensdagvoormiddag geen les te geven, wat perfect kon binnen de huidige regelgeving.

Uit de veel te lange ‘slotwoorden’ van de twee vragenstellers pluk ik nog wel het volgende:

  • vaak werd er in het verleden al opgewezen dat bepaalde Brusselse gemeenten geen Nederlandstalig schoolaanbod hadden, maar vragensteller Bex was nu blij te melden dat alvast Elsene en Sint-Gillis het initiatief genomen hadden om een Nederlandstalige basisschool in de steigers te zetten;
  • vragensteller Goeman benadrukte dan weer dat in Brussel specifiek beleid nodig was om het lerarentekort aan te pakken: bv. specifieke coaching om meer mensen naar de lerarenopleidingen te halen en leraren in functie in scholen met vele leerlingen die aantikken op GOK-indicatoren minder lesuren laten presteren voor een voltijdse opdracht.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio