15 juni 2023 – Langdurig zieken opnieuw aan de slag in onderwijs

Schrap gerust de laatste paar elementen (wegens niet relevant) in de oogst van mijn snelle zoekopdracht in mijn archief, maar dan nog is de lijst met precedenten over dit thema omvangrijk. Vragensteller Kim De Witte wilde vooral de recente versoepeling in het zgn. “VVP ziekte” ook mogelijk maken in het zgn. “LVVP med”. In dat laatste gold namelijk nog een minimale drempel om weer aan de slag te gaan van 50 procent, terwijl in het eerste verlofstelsel zulks nu al kon vanaf 20 procent. Vragensteller De Witte voegde de concrete casus-Anita (38 jaar) toe aan zijn schriftelijk ingediende vraag om heel helder te maken over welke soort situaties van langdurig zieken (die toch weer wilden werken) het ging, voor wie nu geen deftige regeling bestond. Was minister Weyts ook voor hen bereid tot een bepaalde versoepeling?

Nee, was zijn antwoord. Na de repliek van de vragensteller en ook weer heel vertrouwd klinkende tussenkomsten van interveniënten Johan Danen, Jan Laeremans, Koen Daniëls en Loes Vandromme liet de minister toch een kleine opening m.b.t. de suggestie van die laatste interveniënt om de effecten van de al gezette stappen te monitoren met het oog op eventuele bijkomende stappen later. Vragensteller De Witte bleef zijn pleidooi tot op het einde voortzetten, want voor hem gold zulke (beperktere) tewerkstelling voor langdurig zieken als een deel van hun genezingsproces.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio