15 juni 2023 – Cyberpesten

Uitgangspunt van de vragen om uitleg was een VRTNWS-onderzoek naar cyberpesten bij kinderen en jongeren. Vragensteller Jan Laeremans verwees meermaals naar het antwoord van minister Weyts op verwante vragen in de commissievergadering van 2 maart 2023, maar er waren in dit verband nog wel heel wat meer precedenten. Al die dingen kwamen nu terug bij de vragen en de antwoorden.

Minister Weyts wist te melden dat er intussen een nieuw (internationaal) WHO-onderzoek ter zake liep. Voorts wees hij er opnieuw op dat een veilig school- en klasklimaat voor hem een onderdeel vormde van een geïntegreerd leerlingenbeleid. Dezelfde rechtsbronnen, initiatieven en instrumenten als voorheen passeerden de revue, incl. de +8,6 miljoen euro (recurrent) voor de CLB’s, zoals opgenomen in het recente ontwerp van Programmadecreet, en het nieuwe opstartende Leerpunt. Een indrukwekkende waslijst aan activiteiten en tools, zonder enige twijfel.

In een tweede ronde verwees vragensteller Hilâl Yalçin naar aanbevelingen van de Vlaamse Scholierenkoepel. Ondanks de vele al bestaande maatregelen bleef het (cyber)pesten een groot probleem. Vragensteller Laeremans hernam nog enkele niet-beantwoorde vragen. Van interveniënten Koen Daniëls en Johan Danen herkende ik meerdere zaken die zij ook al bij eerdere gelegenheden gezegd hadden.

Met de verwijzing daarbij naar een (extern) “meldpunt” belandden we trouwens ook weer bij het thema van het grensoverschrijdende gedrag. Een bijkomend specifiek kenniscentrum was evenmin nodig wegens het nog maar recent bestaande allesoverpesten.be.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio