11 mei 2023 – Problemen in B-stroom

Ondanks de goede attendering op het spreektijdgebruik door commissievoorzitter Karolien Grosemans enkele vragen eerder moest Hannelore Goeman toch weer haar prachtig korte, ingediende vraagtekst larderen met van alles en nog wat tijdens haar mondelinge presentatie. Na het capaciteitsprobleem in het buitengewoon onderwijs was het met deze vragen om uitleg nu de beurt aan het capaciteitsprobleem in de B-stroom van het secundair onderwijs (eerste graad). Niet alleen een capaciteitsprobleem overigens: ook heel wat pedagogisch-didactische uitdagingen van het leerlingenpubliek in kwestie én het probleem van de doorstroom op basis van leeftijd. Hoewel Hilâl Yalçin nog een specifieke focus op de capaciteitsproblematiek en de aanbodspolitiek ter zake van scholen nam, kwam ook bij haar en bij vragenstellers Hannelore Goeman en Koen Daniëls de overgangsproblematiek aan bod. En hoeft het nog gezegd te worden? Bijvoorbeeld een klein jaar geleden ging het er ook over (zelfs op de radio). Minister Weyts?

Hij stelde dat het aandeel van de B-stroom relatief stabiel bleef (ongeveer 15 procent in de eerste graad). Ook tackelde hij enkele mythes i.v.m. evaluatie/attestering en ging in op de bestaande regelgeving i.v.m. de overgangen tussen het lager onderwijs en het secundair onderwijs (cf. ook de al ingevoerde wijziging om mét een getuigschrift lager onderwijs toch nog naar 1B te gaan, die vragensteller Daniëls inbracht en de minister later bevestigde), en tussen de eerste graad en de tweede graad van het secundair onderwijs. Die laatste overgang wilde hij vanaf 1 september 2023 verstrengen: niet alleen de leeftijdsvoorwaarde van 15 jaar, maar ook de vereiste toelating van de klassenraad. Voor het studieaanbod in kwestie wees de minister op de vrijheid van onderwijs (lees: de verantwoordelijkheid van schoolbesturen) en op zijn eigen maatregelen (bv. de vrije programmatie van de B-stroom; ruim 2.600 extra plaatsen in de B-stroom gecreëerd via capaciteitsmiddelen). Daarnaast was er een lopend specifiek OBPWO-project, maar ook meer algemeen, was er de relevantie voor deze vragen van diverse, andere aspecten: professionalisering, informatie uit peilingen, Leerpunt, afschaffing van graadevaluatie, …

Opnieuw vergaten sommige sprekers de tijd… veel luidop, en vaak wel terecht denkwerk trouwens om de bestaande situatie in de B-stroom te verbeteren, waarbij vanzelf uitgekomen werd bij de functie van het basisonderwijs, bij de kennis van het Nederlands en bij de lerarenopleiding, hoewel ik niet zo goed begreep wat vragensteller Goeman precies bedoelde met “Het vergt immers een zeer specifieke didactiek (nwvr: mijn cursivering) om leerlingen met soms een ongelooflijke leerachterstand een aantal basiscompetenties te leren, zoals Nederlands en wiskunde, maar ook breder.”

Van de minister noteerde ik nog i.v.m. het studieaanbod en de rol van de LOP’s (vragen van Hilâl Yalçin, die wat onbeantwoord bleven) dat het tekort in de B-stroom zich in de centrumsteden liet zien, dat hij zo’n aanbod niet kon/wilde verplichten (cf. vrijheid van onderwijs), maar dat hij wel wilde bekijken samen met de onderwijskoepels wat gedaan kon worden op plaatsen waar men zijn verantwoordelijkheid ter zake ontliep.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio