30 juni 2022 – Plaatsgebrek in B-stroom

Men kon het twee weken geleden al lezen en beluisteren: blijkbaar waren er niet voldoende stoelen voor aspirant-B-instromers in het secundair onderwijs, met name in de regio waaruit de eerste vragensteller, Koen Daniëls, stamt, maar ook elders in Vlaanderen (cf. capaciteitsmonitor 2018 en een eerdere schriftelijke vraag van Hilâl Yalçin). Goed gestoffeerd (met regelgeving en cijfers), waren de vragen van de drie vragenstellers (ook nog Johan Danen en Hilâl Yalçin) heel gelijklopend. De laatste vragensteller signaleerde ook nog een vervelend procedureel akkefietje, waarnaar commissievoorzitter Karolien Grosemans navraag zou doen. Wat zou minister Weyts doen aan het plaatsgebrek in 1B op korte en middellange termijn? Welke mogelijkheden bestonden er al? Quid met de zgn. capaciteitsmiddelen?

Minister Weyts kon scholen uiteraard niet verplichten om een bepaald studieaanbod te doen. Volgens hem was het regelgevend kader voor het aanbieden van 1B wél aantrekkelijk en hij somde de kenmerken ervan op. Hij argumenteerde ook principieel: vrijheid van onderwijs, inderdaad, maar ook recht op onderwijs voor alle kinderen. Daarvoor was lokale dialoog nodig, waarin hij ook gerust zelf een rol wilde opnemen. De recentste capaciteitsmonitor vormde daarbij een uitstekende leidraad. Ook een nauwe opvolging van de inschrijvingen en aanmeldingen in het Lokaal Overlegplatform (LOP) was richtinggevend, in nauw overleg met de scholen binnen en buiten de scholengemeenschap in kwestie, aldus nog minister Weyts. Hij beschreef omstandig wat hij al ondernomen had inzake capaciteitsmiddelen en wat momenteel hangende was.

In de replieken kwamen er, naast heel wat bevestiging van wat de minister gezegd had, nog enkele vragen naar verdere precisering van de mogelijkheden volgens de huidige regelgeving en ook de link naar de eindtermen basisonderwijs waarvan nu werk gemaakt moest worden. Kwam er een extra teldag voor de B-stroom naar analogie met het buitengewoon onderwijs? In zijn antwoord op die punten stelde de minister zich pragmatisch op: geen van de geopperde procedureregels vormde eigenlijk een juridische hindernis. Er kwam geen extra financiering voor de B-stroom. Op de extra teldatum antwoordde de minister niet expliciet, maar in principe betekende dat een negatief antwoord, had ik al geleerd.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio