30 juni 2022 – Diversiteit in leraarskamer

Hilâl Yalçin baseerde zich op het rapport ‘Nulmeting naar de herkomst van leerkrachten in het Vlaamse onderwijs’ (30 september 2021) en haar schriftelijke vraag naar aanleiding daarvan toen (7 december 2021). In de huidige context van het lerarentekort leek het vragensteller Yalçin een goed idee om specifiek in te zetten op diversiteit in het onderwijs om zo meer mensen warm te maken voor een job in het onderwijs. Aanvullend hadden de scholen volgens haar ook nood aan een goed diversiteitsbeleid. Hoe ging het nu verder na die nulmeting, ook in de lerarenopleidingen? Hoe zou de minister scholen en lerarenopleidingen ondersteunen in het opzetten van een goed diversiteitsbeleid? Naast de al of niet zinvolheid (cf. infra) van meten verwijs ik hier graag naar een project van de stad Antwerpen en Orbit vzw over wat daadwerkelijk gedaan kan worden in dit verband.

De eerdere monitoring zou worden voortgezet dit jaar (incl. ook een koppeling met de databank van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)). Verwachte oplevering: 2024 en nadien telkens om de drie jaar een nieuw rapport. In het hoger onderwijs was de operationalisering van de buitenlandse herkomst lichtjes verschillend. De minister herhaalde zijn eerdere punt dat putten uit momenteel ondervertegenwoordigde groepen meer kansen op succes bood en somde meerdere (gekende) initiatieven op die inspirerende praktijken inhielden voor het terrein (bijvoorbeeld het project ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’).

Vragensteller Yalçin suggereerde om ook de uitstroom van leraren met een migratieachtergrond of buitenlandse herkomst te meten alsook die uit de lerarenopleiding. Interveniënt Karolien Grosemans vond dat vragensteller Yalçin diversiteit met deze vraag om uitleg te zeer reduceerde tot “migratieachtergrond” én dat in dezen meten minder zinvol was.

Minister Weyts meldde een lopend onderzoek van de KU Leuven naar uitstroom en de motieven daarbij, maar dacht niet dat culturele achtergrond daarin een factor was. Vragensteller Yalçin diende interveniënt Grosemans van antwoord en wilde met haar vraag nu gewoon, om goede redenen, expliciet focussen op migratieachtergrond, terwijl ze zich wel degelijk ook goed bewust was van diversiteit in brede zin. Dat leek ook mij inderdaad allemaal heel redelijk.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over diversiteit in de leraarskamer van Hilâl Yalçin” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio