30 juni 2022 – Ondersteuning van beginnende directeurs

Loes Vandromme verwees naar het zgn. project DiCoM, dat de vzw Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (VLVO) in 2017 met Erasmus+-middelen opgestart had als ondersteuning voor beginnende directeurs. Zou minister Weyts dat project mee ondersteunen, hoe zou hij de resultaten en bevindingen uit het aflopende project van de zgn. meelooptrajecten borgen en scholen de nodige ruimte geven om te werken met een directieteam in het kader van gedeeld leiderschap?

De minister rapporteerde over zijn optredens in de voorbije Ronde van Vlaanderen voor directieleden (schoolbesturen) van het basis- en secundair onderwijs. Hij had er dialoogmomenten van gemaakt, zo zei hij. Daarbij waren ook die meelooptrajecten aan bod gekomen en nu legde hij opnieuw uit hoe dat gegaan was (incl. de inspiratiegids van de Karel de Grote Hogeschool; cf. ook een webinar op 17 september 2021). De minister kende het project DiCom, waarvan hij een subsidieaanvraag ontvangen had, vond het waardevol, maar zei voorts niets meer over die subsidieaanvraag. Nadien werd zijn verhaal weer heel herkenbaar: de loonspanning, het competentieprofiel van schoolleider en professionaliseringstrajecten voor de schoolleiders (ook op het vlak van personeelsbeleid als belangrijke factor in de retentie van leraren op school; met een stuk herhaling van de recente TADD-vraag om uitleg van Steve Vandenberghe). Wat de vraag over werken met een directieteam betrof ten slotte, kon dat eigenlijk al. Dat vergde wel wat creativiteit en kennis, waaraan het soms ontbrak op het terrein, maar de minister zou bekijken of op dat stuk meer tools aangereikt konden worden. Extra regelgeving was niet nodig.

Vragensteller Vandromme schetste het financiële plaatje van het DiCom-project en wist dat Ierland dat project zou gaan overnemen. Ze had nog een salarisopmerking bij het verhaal van de minister rond directieteams en de maatregel inzake loonspanning. Meer autonomie voor schoolbesturen om hun eigen directieteam te kunnen samenstellen was Vandrommes al gekende conclusie.

Minister Weyts kende de stand van zaken en de timing van het competentieprofiel “schoolleider” niet uit het hoofd (vraag van interveniënt Johan Danen), maar dat was zeker bezig. In het loonspanningsverhaal maar ook meer algemeen pleitte de minister voor positieve reclame. Tot tevredenheid van vragensteller Vandromme.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de ondersteuning van beginnende directeurs van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio