14 juni 2023 – Geschrapte examens wegens lerarentekort

Ben jij klaar, beste lezer, voor aflevering 102 van de lerarentekortsaga? Wel, vandaag was het zover in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement, mét een vragensteller uit élke fractie, uitgezonderd die van het Vlaams Belang en van Vooruit. Dat maakte dus (gelukkig) slechts twee potentiële interveniënten. En dan te zeggen dat minister Weyts niet langer geleden dan 1 juni 2023 in de Onderwijscommissie eigenlijk al gezegd had wat over dit, inderdaad en toegegeven, storende punt vanuit zijn (beleids)perspectief te zeggen was. Interveniënt Jan Laeremans ‘vergat’ dus later in de vergadering dat het véél minder lang geleden was dat dit debat nog gevoerd was dan de plenaire vergadering van ongeveer een jaar geleden. De lijst van zulke debatten was intussen trouwens immens lang, maar dat bleek al uit mijn eerste zin hierboven…

Ah ja, de plenaire vergadering was vóór deze actuele onderwijsvragen begonnen met nog enige commotie over de kwestie van de consultancyopdrachten van de Vlaamse regering bij monde van Thijs Verbeurgt, met zijn goedkeurend knikkende partijvoorzitter Rousseau naast zich en ook graag ondersteund door Jos D’Haese.

Toen werd het 14.14 u en toch tijd voor de onderwijsvragen. Liefst 41 minuten waren er nodig om het hele verhaal nog eens over te doen, mét dus uiteraard dezelfde opsomming van al genomen en nog geplande maatregelen ter zake door minister Weyts én dezelfde conclusies van de vijf vragenstellers en de twee interveniënten Steve Vandenberghe en Jan Laeremans als bij de lange lijst van voorgaande besprekingen over dit thema.

Ik voeg met plezier weliswaar ten slotte graag dit toe:

  • minister Weyts deelde mee net vandaag een antwoord gekregen te hebben van federaal minister Lalieux van Pensioenen dat de bestaande maatregel om in het onderwijs werkende gepensioneerden niet fiscaal te bestraffen niet verlengd werd door de federale regering;
  • hij deelde eveneens mee dat in de vergadering van het Overlegcomité van de week voordien diezelfde federale regering enigszins aan het twijfelen gegaan was over de vraag van de hele Vlaamse regering naar flexi-jobs in het onderwijs; voordien had de federale regering (nog) géén oren gehad naar die vraag.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het hoge aantal geschrapte examens wegens het lerarentekort van Kim De Witte, over scholen die examens schrappen wegens het lerarentekort van Loes Vandromme, over het stijgend aantal scholen dat examens moet schrappen of wijzigen wegens het lerarentekort van Jean-Jacques De Gucht, over het schrappen van examens door het lerarentekort van Elisabeth Meuleman en over het schrappen van examens door het lerarentekort van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio