13 oktober 2022 – Grensoverschrijdend gedrag in hoger onderwijs

Over dit thema was het ook al vaak gegaan in het Vlaams Parlement. Wat mijn archief zoal toonde bij een snelle controle: 2 februari 2022, 9 februari 2022, 10 maart 2022, 5 mei 2022 en 2 juni 2022. En nu dus alweer een vervolg, want de regeringscommissarissen hoger onderwijs hadden intussen een blijkbaar kritisch rapport afgeleverd en op 19 september 2022 was de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) met een nieuw, omstandig standpunt gekomen.

Eigenlijk kwam het er nu op neer dat minister Weyts bezig was met de aanbevelingen van de regeringscommissarissen en met de acties die hij met de VLIR afgesproken had. Daarmee wilde hij klaar zijn tegen de zomer van 2023. Ook de contacten met de VVS waren daarbij een constante. De zaak van een extern meldpunt zou ook, -- de minister had daar al eerder op gealludeerd --, beleidsdomeinoverschrijdend zijn en dat vergde enige tijd. Tijd die, blijkens de bespreking in de commissievergadering, niet helemaal spoorde met het ongeduld van de twee vragenstellers, die al concretere duidelijkheid wilden over zaken die nu nog niet duidelijk waren. In ieder geval, zo zei de minister, was er in dezen heel wat in beweging gekomen en waren vroegere weerstanden overwonnen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio