13 oktober 2022 – Vlaamse toetsen

Vervolgens kwam het (ook politiek) heikele thema van de zgn. Vlaamse toetsen opnieuw op de agenda. Dat had te maken met de laatste vergadering van de Vlaamse regering vóór het zomerreces, 15 juli 2022. Toen keurde de Vlaamse regering namelijk het voorontwerp van decreet (met een nuttig overzicht) in dit verband principieel goed en die tekst lag nu voor bij de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), waarover trouwens op deze eigenste dag werk geleverd werd in de Vlor, met een, naar ik hoor, heel degelijk advies. Op de dag dat ik deze regels typte, was het advies nog niet publiek beschikbaar. Ook hier weer pro memorie: 31 maart 2022 (incl. diverse referenties).

Echt nieuws was er volgens mij niet te vernemen. Het ging opnieuw heel wat over het volgens sommigen toch duidelijke concept “leerwinst”, terwijl dat voor anderen toch niet zo duidelijk was… Terloops werd ook weer Ierland vermeld, waar het de logica zelve blijkt te zijn dat de overheid toetsen organiseert. Minister Weyts begon wel nóg meer te erkennen dat leerwinst (met name op het niveau van de individuele leerling) een complexe zaak was. Zelfs tussen de regels van zijn partijgenoot Koen Daniëls, die leerwinst hoog in het vaandel bleef dragen, meende ik toch enige twijfel over de operationaliseerbaarheid daarvan te ontwaren. Alle andere klassieke aspecten van dit thema passeerden ook opnieuw de revue.

Vragensteller Hannelore Goeman stelde een nieuwe hoorzitting met de experten voor en, naar ik vermoed, werd daaraan ook gevolg gegeven tijdens de zgn. regeling van de werkzaamheden, waarbij gewone stervelingen als ondergetekende niet aanwezig mogen zijn.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio