13 oktober 2022 – Psychologische ondersteuning op school

Als slot van de ochtendzitting een thema met een federaal-deelstaatkantje én een communicatiedimensie waardoor de verwachtingen een beetje hoog opgedreven werden. Er ging heus niet in elke school een psycholoog operationeel zijn, een beeld dat enigszins ontstaan was in de media. Wat was er dan wel van aan en waar was dit thema te situeren? Het ging om psychologische ondersteuning in scholen als onderdeel van de plannen van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om de psychologische zorg te hervormen (cf. ook principieel afsprakenkader).

Minister Weyts leek mij in zijn antwoord te bedienen van dat afsprakenkader (RIZIV-conventie) en de CLB’s waren wel degelijk betrokken vanuit hun draaischijffunctie. Het CLB bleef in onderwijs het eerste aanspreekpunt. De minister zei dat het die RIZIV-conventie was die gelekt was in/naar de media, waaruit enigszins verkeerde conclusies getrokken waren. Maar geen man overboord of vrouw.

Vragensteller Loes Vandromme waarschuwde tegen versnippering en pleitte voor de ondersteuning van het lokale niveau in dezen. Ierland zou ook op dat vlak een goed voorbeeld zijn. Vragensteller Kathleen Krekels zou de zaak voort opvolgen en hoopte op een eerste evaluatie in de zomer.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio