12 oktober 2022 – NT2-test volwassenenonderwijs en Grondwettelijk Hof

Voorafgaand aan de eigenlijke actuele onderwijsvragen was er in een actuele vraag aan minister Benjamin Dalle in zijn tijdelijke hoedanigheid van minister van Welzijn ook nog een link met studentenaantallen (huis)arts, -- we kennen dat van de Commissie voor Onderwijs --, maar dat ga ik hier even laten voor wat het is. Ergens later in de plenaire vergadering liet minister Weyts zich ontvallen: “Ze zijn terug!”. En dat hebben we inderdaad geweten. “Ze” in dezen betroffen de leden van de Commissie voor Onderwijs, die de week voordien in Ierland vertoefden en daar naar eigen zeggen veel geleerd hadden. Meteen confisqueerden de onderwijscommissarissen (plus andere interveniënten, een zeer bekend fenomeen op woensdagnamiddagen aan de Brusselse Hertogstraat) een substantieel deel van de plenaire vergadertijd via niet minder dan 11 actuele vragen aan minister Ben Weyts, incl. één verwante vraag aan minister Bart Somers. Alles samen goed voor 1 uur en 48 minuten. Maar laten we beginnen bij het begin, overigens geen slecht didactisch principe.

We hoorden het maandagochtend op de radio en lazen het in de krant: er was een nieuw onderwijsdossier ingediend bij het Grondwettelijk Hof (rolnummer 7873 (NL)), nu in verband met de NT2-test in het kader van het inburgeringsbeleid. Vandaar ook de betrokkenheid van minister Somers. Heel voorspelbaar leverde de parlementaire bespreking een soortement herhaling op van wat zich destijds had voorgedaan bij de behandeling van het ontwerpdecreet ter zake.

N-VA en vooral Open Vld verdedigden de zaak vurig (bijwijlen zelfs héél vurig: de twee ministers zijn dan ook niet voor niets in hun respectieve c.q. toenmalige partijen in een vorig leven woordvoerder geweest) want hadden, zo stelden zij, voldoende rekening gehouden met de destijds geuite kritiek en ze volgden gewoon het advies van de Raad van State. Voor het Vlaams Belang was de regeling te laks. Voor Groen, PVDA en Vooruit was ze te streng. Cd&v stond een integratie voor op basis van wederzijds respect, maar had een kritische opmerking over het draagvlak voor de regeling in het veld naar aanleiding van een krappe timing voor de opmaak van de testdatabank. Afwachten wat het wordt in het Grondwettelijk Hof.

Eén van de betere momenten in de bespreking was toen helemaal aan het eind vragensteller Sam Van Rooy de woorden “Mocht ik ooit emigreren…” uitsprak…

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio