13 december 2023 – Stijgende prijzen van studentenkoten

Met elke prijsstijging van studentenkoten krijg je ook de obligate parlementaire vraag daarover…, maar ik merkte nu wel iets raars. Op 25 oktober 2023 was daarover al een melding op VRT NWS en ruim 1,5 maand later, vandaag dus, in De Tijd (voor abonnees) en De Morgen, die zelf naar De Tijd verwees. Ging het nu niet gewoon om tweemaal hetzelfde, met weliswaar meer dan 1,5 maand verschil en inderdaad, met cijfers uit twee verschillende bronnen? Soit, op 13 oktober 2022 en op 16 maart 2023 ging het er ook al over. Dus…

Welk nieuws brachten vragenstellers Meuleman en D’Haese? De eerste haalde er nog een andere bron bij: de website Apache, waar ook wat minder fraaie dingen te lezen waren over het wereldje van de studentenkoten. En ze vroeg hoever het stond met al eerder aangekondigde pistes van de minister voor meer betaalbare studentenkoten. De tweede deed eerst moeilijk over het feit dat zijn actuele vraag aan minister Weyts beantwoord ging worden door diens collega minister Diependaele. En D’Haese vroeg of de Vlaamse regering van plan was om nog meer te doen dan de 3.300 bijkomende koten die al aangekondigd waren.

Door de houding van D’Haese volgde er dan eerst nog wat politiek theater van de kant van minister Diependaele. Vervolgens ontleedde hij de hele situatie nauwkeurig: stijgende studentenaantallen, druk op de totale woningmarkt (niet alleen die van de koten), het actieplan ‘boost het basiskot’ (226 miljoen euro voor 2024), de concrete maatregelen in dat verband die regelgeving vergden, maar dat zou op korte termijn in orde komen, aldus de minister.

Vragensteller Meuleman had in haar repliek een bijkomende verplichting inzake minimumaantal basiskoten voor grote projecten van projectontwikkelaars in petto. Vragensteller D’Haese verwees, zoals in het verleden al bij dit thema, wat publieke koten betrof, naar de ondermaatse werkingsmiddelen voor de hogeronderwijsinstellingen binnen Onderwijs. En daar had hij zeker een punt. Het was gelukkig niet al theater… Maar die prijsplafonnering? Ik weet het zo niet hoor. Minister Diependaele later in het gesprek trouwens ook niet.

Eerlijk gezegd, kon ik ook mijn oren (en ogen) niet geloven: nog vijf (!) interveniënten namen het woord, zonder veel nieuws in te brengen. Met de laatste tussenkomsten van de minister en de twee vragenstellers werden de zaken nog eens ideologisch heel duidelijk gesteld, wat ik zelf altijd erg kan smaken, -- zgn. neutraliteit bestaat niet in zulke zaken --, maar wat volgens vragensteller D’Haese aan het eind precies aan de hand was met minister Diependaele… sorry, lezer, ik moet je het antwoord schuldig blijven. De aanvankelijke notulen, en met name de volgorde daarin, leken mij iets verkeerds te suggereren: “Oké, u bent er nog? Of? Maar u kent de elementaire regels van beleefdheid toch. (Opmerkingen bij de N-VA. Minister Diependaele verlaat de plenaire vergadering.)

Blijkbaar niet. (Applaus)”

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio