11 mei 2023 – Capaciteitstekorten in buitengewoon onderwijs

Ook over dit thema moet ik, jammer genoeg, melden dat, wat het beleid van minister Weyts errond betrof, herhaling te verwachten viel en… dat kwam ook zo uit. Recent hadden we in de krant kunnen lezen over de problematische Antwerpse situatie (voor abonnees): ja, er waren plaatsen te kort, ook in het buitengewoon onderwijs. Loes Vandromme had er nog maar op 29 maart 2023 een actuele vraag over gesteld en beste lezer, jij herinnert je ongetwijfeld dat we ook nog maar heel recent de parlementaire behandeling van het ontwerpdecreet Leersteun (cf. ook de finale bekrachtiging en afkondiging ervan door de Vlaamse regering op 5 mei 2023) hadden mogen meemaken. Geen probleem voor vragenstellers Danen en Vandenberghe om dat alles hier nog eens vrolijk, -- nu ja, vrolijk… -, over te doen.

Eerst was er gelukkig nog een blijkbaar Estlands grapje van de laatste vragensteller, waarvan de clou mij als niet-ingewijde uiteraard ontging (maar het leek leuk), maar vervolgens klonk het discours van minister Weyts als antwoord erg bekend. Kort daaruit het volgende. De minister rapporteerde niet onverwacht van alles wat hij in dit verband al ondernomen had (extra plaatsen, financiële middelen en andere maatregelen, met name inzake professionalisering van de CLB’s, de problematische types 2 en 9 en het decreet Leersteun, waaraan ook een onderzoek naar de uitgereikte verslagen gekoppeld zou worden, evenals naar type 9 en eventueel ook type 2).

Het geleek allemaal heel erg op, om niet te zeggen dat het identiek was met, de eerdere bespreking van het toenmalige ontwerpdecreet Leersteun (en van andere, analoge parlementaire vragen trouwens).

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio