29 maart 2023 – Wachtrijen voor inschrijving in buitengewoon onderwijs

In inschrijvingstijden was de “kampeerproblematiek” nog niet helemaal verdwenen, met name voor het buitengewoon onderwijs, waarvoor anders dan voor het gewoon onderwijs, nog geen nieuw Inschrijvingsdecreet tot stand gekomen was. Wat ging minister Weyts daaraan doen, zo vroeg Loes Vandromme als eerste actuele vraag in de rij.

Minister Weyts beklemtoonde zijn inspanningen om voor extra capaciteit te zorgen in dat buitengewoon onderwijs. En die waren er zeker (+5.000 plaatsen in drie jaar tijd and counting, want er zouden er nog 1.100 volgen, goed voor 40 miljoen euro extra). Voor de kortere termijn sprak de minister van een voorstel op de tafel van de Vlaamse regering om scholen die in september extra capaciteit zouden organiseren, extra middelen toe te kennen. Daarbij liet hij het cijfer van 5 miljoen euro vallen.

Volgens vragensteller Vandromme zouden de cijfers voor het buitengewoon onderwijs in de zgn. capaciteitsmonitor niet kloppen. Anderzijds kwamen er vanuit de tussenkomsten nog de intussen gekende principiële overwegingen over inclusief onderwijs (en meer financiële ondersteuning in het gewoon onderwijs) tot en met ook een centraal aanmeldsysteem voor het buitengewoon onderwijs, wat inderdaad wellicht, gelet op de eigenheid van het buitengewoon onderwijs, daar geen evidentie zou zijn.

Vragensteller Vandromme herinnerde tot slot aan de 1-campusgedachte (voor gewoon én buitengewoon onderwijs samen), zoals ze die al eerder meermaals verdedigd had.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio