29 maart 2023 – Aanbod voor excellerende studenten in hoger onderwijs

Zelf had ik het ook in mijn krant gelezen op 28 maart en op 29 maart 2023 (voor abonnees). De vraag naar meer aanbod voor studenten die wilden excelleren, zoals ook gevraagd door de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). Beide vragenstellers, Brecht Warnez en Gwendolyn Rutten, legden de link naar wat al gedaan werd in het onderwijsbeleid voor hoogbegaafden in het leerplichtonderwijs, maar quid in het hoger onderwijs? Vragensteller Warnez maakte het zelfs naderhand heel concreet door voor de top 10 procent van de studenten in élke hogeronderwijsinstelling een aangepast aanbod te vragen.

Algemeen was minister Weyts blij met het VVS-initiatief. Hij wees erop dat als uitloper van wat voor het leerplichtonderwijs gedaan werd, er een kader ontwikkeld was, in samenwerking met het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO), om ter zake handvatten en richtlijnen te bieden aan hogeronderwijsinstellingen. Er waren ook de Fayatbeurzen en andere excellentieprogramma’s en honoursprogramma’s.

Uiteraard kwam nadien in de tussenkomsten opnieuw de basisfinanciering van de hogeronderwijsinstellingen aan bod (en de besparingen), maar vermoedelijk zullen we op dat stuk nog wat geduld moeten oefenen vooraleer er beterschap in zicht komt. Iets voor volgende legislatuur?...

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio