11 februari 2021 – Stopzetten van subsidies voor studieondersteuning

Deze vraag om uitleg hadden we eigenlijk nog maar een kleine maand voordien al gehad in deze commissie, toen Kim De Witte de vzw Kompanjon betrok bij zijn vraag over de toename van het aantal bijlessen op 14 januari 2021. De Witte had toen verwezen naar een artikel in Knack. Vragensteller Hannelore Goeman ging nu op het thema door, dat ook verwant was met de vragen over leerachterstand eerder in deze commissievergadering. Ook subsidies aan andere organisaties dan vzw Kompanjon waren blijkbaar stopgezet door minister Weyts. Gelet op de oplopende leerachterstand vond vragensteller Goeman die situatie wat wrang. Zij had enkele logische waarom-hoeveel-hoe-vragen over de zaak.

Minister Weyts apprecieerde de activiteiten van de kleine organisaties wel, maar opteerde voor een meer Vlaanderenbreed beleid. Aan de drie betrokken organisaties was de stopzetting van hun subsidies (ongeveer 100.000 euro in totaal) al voorgespiegeld eind 2019. De minister zou de middelen (én meer bovendien) op een andere manier inzetten. Daarmee belandde hij deels terug in de eerdere vragen over leerachterstand (student tutoring, Leerbuddy Vlaanderen (waarbij Schoolmakers de regie voerde)), met nog meer informatieve details, maar iets viel me op, tenzij ik dat verkeerd begrepen had: de minister sprak heel de tijd anoniem over “de trekker” (of nog: “een Vlaanderenbrede coördinatie”, “een overkoepelende structuur”), maar op geen enkel moment viel de naam “Schoolmakers”. Vreemd…

Vragensteller Goeman blies in haar repliek wat warm en koud, waarna ze opnieuw de te beperkte financiële middelen bekritiseerde. Interveniënt Loes Vandromme greep nog een andere vraag om uitleg van 5 oktober 2020 aan om aandacht te vragen voor de perifere streken van ons land in zo’n Vlaanderenbreed beleid. Interveniënt Koen Daniëls was door Vandrommes tussenkomst, naar eigen zeggen, wat in de war en sloot zich niet onverwacht aan bij de plannen van de minister.

Het was de bekommernis om efficiëntie die voor de minister, naar eigen zeggen, de motivering was van zijn beleid ter zake. Tegelijk onderstreepte hij dat die lokale initiatieven vaak eigenlijk niet verloren gingen. De minister zou de Westhoek niet loslaten. Over Limburg geen woord. Vragensteller Goeman sloot af met een heel rake opmerking over (ongezonde) concurrentie tussen wat al bestond en wat nieuw tot stand zou komen onder de noemer van Leerbuddy Vlaanderen…

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio