11 februari 2021 – Beroepskwalificatiedossier 'Tolk Vlaamse Gebarentaal'

Iets totaal anders en geen corona. Vragensteller Brecht Warnez keerde terug naar 18 september 2020, toen onder andere de beroepskwalificatie ‘Tolk Vlaamse Gebarentaal’ (op VKS-niveau 7) erkend werd door de Vlaamse regering. Het gevolg daarvan was dat de bestaande graduaatsopleidingen van de Arteveldehogeschool en AP Hogeschool Antwerpen uitdovend zouden zijn. De KU Leuven zou volgend academiejaar in Antwerpen een masteropleiding binnen het studiegebied Toegepaste taalkunde organiseren. De Codex Hoger Onderwijs bevatte geen kader voor dit soort wijzigingen. Vragensteller Warnez vroeg naar diverse modaliteiten van de overgangsfase voor de uitdovende graduaatsopleidingen en was een regelgevend kader in dit verband nodig?

Door de vele afwegingen en het vele overleg, wat enkele jaren in beslag genomen had, was de beroepskwalificatie in kwestie een gedragen product. De twee betrokken hogescholen van de graduaatsopleidingen gingen ook akkoord met de inschaling op VKS-niveau 7. Aan een regeling voor personeel, studenten en financiering van de uitdovende opleidingen werd momenteel gewerkt.

Wanneer zou de minister duidelijkheid daarover kunnen geven, wilde vragensteller Warnez nog weten. Interveniënt Koen Daniëls wees op de spanning in dit (oudere) verhaal tussen kwantiteit en kwaliteit en had vandaaruit enkele vragen over de toekomst ter zake. Op alle bijkomende vragen bleef minister Weyts het antwoord schuldig, wat ook niet echt verrassend was, gelet op de aard van die vragen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio