11 februari 2021 – Stageplaatsen in coronatijden

Vervolgens was het weer tijd voor…corona. In de wereld van stagiairs deze keer. Vragensteller Koen Daniëls stelde dat stageplaatsen vinden in de studiegebieden handel, voeding en toerisme een pertinent probleem was. Hij beschreef goed welke diverse wegen in de praktijk bewandeld konden worden, maar nu, zo wist vragensteller Daniëls, zouden scholen soms hun leerlingen opdragen om zelf een stageplaats te vinden. Zijn vragen: waren er aanpassingen nodig aan de regelgeving voor werkplekleren en stages om die ‘corona-actueel’ te maken? Konden stageplaatsen in de gezondheidszorg stagiairs die niet gevaccineerd waren, weigeren? Vond de minister het opportuun dat leerlingen zelf een stageplaats moesten zoeken en indien ze die niet vonden, dat gevolgen kon hebben voor hun kwalificatie?

Minister Weyts erkende het probleem, maar had ook weet van creatieve alternatieven: Horeca Vlaanderen had ‘Klas zkt Horecatalent’. En ook de scholen zelf deden hun best. Nog een aanpassing aan de regelgeving vond de minister niet nodig. Hij zag voor de overheid wel vooral een informatieopdracht, die zo goed mogelijk opgenomen werd. Toedienen van het coronavaccin was bijvoorbeeld niet verplicht en verduidelijkingen over het systematisch afnemen van coronatests stonden op de website van het Departement Onderwijs. Wat kwalificatie betrof, mochten leerlingen nooit de dupe ervan zijn dat ze zelf geen stageplaats gevonden hadden. De school was de eerste verantwoordelijke. Er was voor dit thema afstemming met het beleidsdomein Werk.

Voor de stagiairs in de gezondheidszorg en hun vaccinatieproblematiek had vragensteller Daniëls voorheen minister van Volksgezondheid Wouter Beke drie weken na elkaar bevraagd en dat aantal was nu opgelopen tot vier, zo bleek. Kon minister Weyts zijn collega daarin ondersteunen? Interveniënt Loes Vandromme verwees, zoals vragensteller Daniëls in zijn inleiding, naar haar vraag om uitleg over dit thema op 5 oktober 2020 en beaamde diens houding (en die van de minister) i.v.m. leerlingen die geen stageplaats zouden vinden. Hoever stond het met een uniform en duidelijk kader voor stageplekken en werkplekleren in de specifieke werkgroep 'stages'? Wat met vaccinatie van stagebegeleiders? Interveniënt Kristof Slagmulder vond dat de Vlaamse regering in het Overlegcomité moest aandringen op een uitzondering op de verplichte coronatelewerkregeling zodat bepaalde activiteiten (incl. voor de stagiairs in kwestie) zouden worden beschouwd als een essentiële activiteit.

Stagiairs werden, zoals het reguliere personeel, in principe gevaccineerd op de stageplaats. Voor stagebegeleiders was er evenwel nog geen formeel akkoord, aldus minister Weyts, maar hij werkte eraan. Vragensteller Daniëls was daarbij zijn bondgenoot, voor zover hij daaraan behoefte natuurlijk.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over stageplaatsen in tijden van corona van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio