1 maart 2023 – Welzijn en onderwijsinternaten

De drie actuele vragen waren dan wel geclusterd, maar eigenlijk handelden ze over twee verschillende zaken van, toegegeven, één groot verhaal: vragensteller Vande Reyde vroeg specifiek of minister Crevits een alternatieve oplossing kon garanderen voor volgend schooljaar aan kinderen (en hun ouders) die geen plaats meer zouden hebben in hun huidige internaat van het Gemeenschapsonderwijs in het grote transitiedossier van Onderwijs naar Welzijn; vragenstellers Krekels en Vandromme hadden het elk op hun manier over meer ondersteuning voor kinderen met extra zorgnoden (en het personeel) in ‘gewone’ onderwijsinternaten. Loes Vandromme had haar actuele vraag gericht aan minister Weyts, maar minister Crevits nam alle vragen voor haar rekening.

Voor ik daar kort op inga, nog even als bijkomende achtergrond een vraag om uitleg van goed een jaar geleden (17 februari 2022) in de Onderwijscommissie, nog een andere vraag om uitleg van 13 oktober 2022 en de actuele vraag over de hangende decretale tekst rond de onderwijsinternaten in de plenaire vergadering van 11 januari 2023.

Minister Crevits was voorstander van een goede, geïntegreerde aanpak voor de betrokken kinderen in de onderwijsinternaten (dus Onderwijs én Welzijn samen en geen gepingpong tussen beide; ook financieel). Ze was bezig met een dialoog met de hele sector van de Jeugdhulp om kinderen sneller op de voor hen geschikte plaats te krijgen. Oké, er waren budgettaire uitdagingen en er waren wat overgangsmoeilijkheden in het transitieverhaal, maar ze zou opnieuw ondersteuning aanbieden vanuit haar administratie, wat de gevraagde alternatieve oplossingen van vragensteller Vande Reyde betrof.

Tot slot: de tussenkomst van de voorzitter van Vooruit, die ook Vlaams Parlementslid is, Conner Rousseau, die ik nog niet zo vaak mondelinge vragen heb zien stellen, vond ik wel heel vreemd, toen hij meende vragensteller Vandromme te moeten beschuldigen van een zgn. “getelefoneerde vraag”, die ze dan misschien nog niet eens zelf opgemaakt had. Dat kon Vandromme niet zomaar laten passeren, wat ze dan ook meteen niet één- maar tweemaal deed. Terecht!

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio