13 oktober 2022 – Sluiting van medisch-pedagogische instituten

Deze vragen om uitleg van Elisabeth Meuleman en Steve Vandenberghe vonden hun oorsprong in een concrete casus die paste in de overheveling van een aantal medisch-pedagogische instituten van het Gemeenschapsonderwijs en aanverwante van het beleidsdomein Onderwijs naar Welzijn. In het verleden werden over die complexe operatie herhaaldelijk al vragen gesteld in de Onderwijscommissie. Blijkbaar zou als gevolg van die ontwikkeling een internaat van een bepaald MPI sluiten, met alle negatieve gevolgen van dien voor de betrokken leerlingen en hun ouders: namelijk ’t Craeneveld in Eine. De vragenstellers grepen dat probleem aan om diverse vragen te stellen over het ruimere kader van die complexe overheveling. Onderwijs en Welzijn waren verschillende werelden.

Minister Weyts benadrukte dat de beleidsmatige ingreep in dezen een grote vooruitgang betekende en schetste de actuele werkzaamheden in de zaak. Daar kwam inderdaad nogal wat bij kijken. Hij verkoos daarom trouwens nu niet te veel grote uitspraken te doen over de problemen op het publieke forum, maar discreet naar oplossingen te zoeken. Gesprekken met meerdere internaten stonden gepland eind van de maand. In de loop van de bespreking werd het thema nog vermengd met dat andere, ook hangende dossier van de “gewone” onderwijsinternaten.

Vragensteller Meuleman was enigszins kritisch over de aanpak van de minister, wat de Eine-casus betrof. Vragensteller Vandenberghe erkende wat meer dat het allemaal niet zo eenvoudig lag, maar wees op het belang van een gesprek met de betrokken Scholengroep Akor en zou de zaak voort opvolgen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio