13 oktober 2022 – Afwezig om persoonlijke redenen

Loes Vandromme had redenen om aan te nemen dat het aantal leerlingen dat met toestemming van de directie een tijdlang afwezig was ‘wegens persoonlijke redenen’ onder de zogenaamde code P, jaar na jaar steeg. Ze vermeldde daarbij enkele relevante cijfers en vermoedde een probleem. Reactie van minister Weyts?

Die was een stuk voorzichtiger in zijn oordeel, gelet op de onzekere impact van corona op die bewuste P-codecijfers. Er was daarin moeilijk een lijn te trekken, aldus de minister. Rond Tijdelijk Onderwijs aan Huis, waaraan vragensteller Vandromme gerefereerd had als mogelijke oplossing, zou een onderzoeksrapport opgeleverd worden eind 2022.

Interveniënt Steve Vandenberghe vroeg naar een analyse van de motieven achter de P-codes, waarop de minister op zijn beurt aan Vandenberghe vroeg wat met zo’n analyse dan vervolgens gedaan zou moeten worden. Meer regelgeving? Zelf had de minister nogal vertrouwen in de schooldirecteurs die zo’n P-code toekenden en wilde eerst toch liever “coronavrije” cijfers op dat vlak.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio